Nieuws

15 maart 2023

Minister Peeters wil het sluizencomplex Blauwe Kei opwaarderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil samen met De Vlaamse Waterweg nv de binnenvaart over het kanaal Bocholt-Herentals groeiperspectief geven. “Om grotere schepen een directe waterwegverbinding tussen Noord-Limburg en Antwerpen te bieden moet evenwel de capaciteit van de drie sluizen op de grens Lommel/Mol worden vergroot”, aldus minister Peeters. “Ik wil onze Limburgse bedrijven nog meer stimuleren om te kiezen voor de waterweg om zo samen de noodzakelijke modal shift van de weg over het water te realiseren. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel binnenvaart van de logistieke keten te verhogen tot 20%”. Een intensief studietraject zal hierover uitsluitsel geven.

De drie bestaande sluizen aan de Blauwe Kei dateren van halfweg de 19de eeuw en overwinnen over een afstand van nauwelijks 2,5 km een hoogteverschil van net geen 13 meter. De doorvaart van de sluizen is evenwel beperkt tot schepen met een lengte van 55 meter en een maximaal laadvermogen van 650 ton (klasse II schepen) terwijl het kanaal zelf het varen met grotere schepen tot 85 m toelaat.

“Dat maakt dat deze schepen op dit moment vanuit Lommel ongeveer 120 km via de Zuid-Willemsvaart dienen om te varen om de haven van Antwerpen te bereiken wat een hypotheek legt op de rendabiliteit. Een studie van De Vlaamse Waterweg nv moet uitsluitsel geven over de vervanging van de drie sluizen door één grotere waardoor we niet alleen de binnenvaart maar ook de economische potentie van Noord-Limburg een extra stimulans geven”, vertelt minister Peeters.

Het Consortium Arcadis-S.B.E kreeg de opdracht om een onderbouwde visie voor de opwaardering op te maken in samenspraak met de betrokken stakeholders. De betreffende kanaalzone ligt immers in een waardevolle omgeving die aandacht en zorgzaamheid vraagt voor zowel natuur, erfgoed als recreatie. De ambitie van deze studie bestaat erin om oplossingen voor het wegwerken van de bottleneck uit te werken met respect voor omgeving en natuur en het dossier onder impuls van minister Peeters uit het slob te halen.

“Limburg verdient het om verder te groeien. Onze provincie heeft het potentieel om hét scharnierpunt tussen Vlaanderen en de rest van West-Europa te zijn. Investeringen in nieuwe of aanpassingen aan bestaande infrastructuur zijn dan ook noodzakelijk en vormen een belangrijke schakel in de omslag naar meer goederentransport over water of het spoor. Denk o.a. aan de realisatie van de verhogingen van de bruggen over het Albertkanaal of de elektrificatie van de goederenspoorlijn Genk Goederen-Bilzen”, duidt minister Peeters.
“De bilaterale gesprekken met de stakeholders zijn inmiddels ingepland en een omgevingsanalyse wordt opgemaakt. De planning voorziet in het afronden van een alternatievennota in het najaar van 2023. Het doel is om technisch haalbare oplossingen aan te reiken en de randvoorwaarden te bepalen om zo niet alleen een functioneel, maar een volwaardig en maatschappelijk waardevol project te realiseren”, aldus Koen Anciaux, voorzitter van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief