Nieuws

9 februari 2024

Minister Peeters zet hervorming door: “Minder vaak naar de autokeuring”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft deze legislatuur al heel wat maatregelen genomen om de autokeuring te optimaliseren. Denk hierbij aan het terugdringen van het aantal herkeuringen en het tijdelijk afschaffen van de retributie wegens laattijdigheid. Nu kiest de minister resoluut voor meer structurele maatregelen waarmee de nog steeds niet opgeloste capaciteitsproblemen bij de technische keuringscentra beter kunnen worden aangepakt. De meest in het oog springende maatregel is de verruiming van de periodiciteit voor personenwagens van de voertuigcategorie M11. Vandaag zijn die pas keuringsplichtig vanaf de dag waarop ze 4 jaar oud zijn, te rekenen vanaf de eerste in verkeerstelling. Vanaf dan moet het voertuig jaarlijks gekeurd worden tenzij het kan genieten van de beperkte bonusregeling. Het nieuwe initiatief van minister Peeters wijzigt die periodiciteit naar om de twee jaar, tot het voertuig 160.000 km op de teller heeft. De nieuwe regelgeving zorgt voor een volumedaling van zo’n half miljoen wagens op jaarbasis.

Met dit voorstel worden er door minister Peeters bijkomende en dus vooral meer structurele wijzigingen ingevoerd om de technische keuring van voertuigen binnen de bestaande erkennings- en werkingsvoorwaarden verder te optimaliseren. Door zich te richten op de minimumvereisten van de Europese richtlijn in dit verband blijft de verkeersveiligheid gegarandeerd, wat uiteraard voor de minister een prioriteit blijft.

“Om de druk bij de erkende keuringscentra te verminderen, hebben we vooral gezocht naar pragmatische oplossingen. De Europese richtlijn met een zogenaamde 4/2/2/...-regeling wordt in maar liefst 11 landen gevolgd. 8 andere sluiten er zeer nauw bij aan zoals ook wij nu voorstellen. Het is dan ook absurd dat we in Vlaanderen aan goldplating doen terwijl we tegelijkertijd met een gigantische achterstand en wachtrij worstelen”, aldus minister Peeters.

In de nieuwe regeling wordt een periodieke keuring vereist 4 jaar na de eerste in verkeerstelling, vervolgens om de 2 jaar tot het voertuig een kilometerstand van 160.000 km heeft bereikt en nadien jaarlijks.

“De grens van 160.000 km en de leeftijd van 10 jaar van de wagen wordt met andere woorden de nieuwe drempel voor een jaarlijkse periodiciteit. Dit voorstel heeft een verwaarloosbare impact op de verkeersveiligheid aangezien de richtlijn 2014/45/EU de mogelijkheid van de tweejaarlijkse periodiciteit toelaat. Eigenaars van voertuigen die weinig rijden zullen het meeste baat hebben met dit voorstel. Zo zal iemand die jaarlijks 10.000 – 15.000 km aflegt zo’n 2 tot 4 periodieke technische keuringen minder hebben dan nu het geval is”, duidt minister Peeters. “Dit zal de keuringsinstellingen helpen om de wachttijden en wachtrijen sterk te reduceren en zal bijgevolg bijdragen tot de verbetering van de dienstverlening. Het is ook een goede zaak voor het milieu want op die manier vermijden we een pak verplaatsingen. Het is uiteraard ook een zeer goede zaak voor de burger die niet langer jaarlijks zijn plaats moet innemen in de wachtrij.”

Het ontwerp brengt ook de periodiciteit van de keuring van trekhaken van personenwagens van voertuigcategorie M1 in lijn met de vernieuwde periodiciteit. Op die manier wordt vermeden dat eigenaars van personenwagens van voertuigcategorie M1 met een trekhaak zich toch jaarlijks bij technische keuring zouden moeten aanbieden.

Gedecentraliseerde keuringen

Binnen deze nieuwe regelgeving breidt Vlaams minister Lydia Peeters het concept van de gedecentraliseerde keuringen uit. Decentrale keuring houdt in dat personenwagens, lichte vracht en aanhangwagens buiten een erkend keuringscentrum kunnen worden gekeurd, bijvoorbeeld bij een garage die hiervoor een keuringslijn installeert. Deze keuring gebeurt door controleurs die verbonden zijn aan de erkende keuringsinstellingen. Zo zal wat nu al mogelijk is voor vrachtwagens - en in het vakgebied gekend is als ‘keuring op verplaatsing’ - ook mogelijk worden voor personenwagens, lichte vracht en aanhangwagens. Ook tweedehandskeuring zal mogelijk zijn binnen dit concept.

“Hiermee komen we enerzijds tegemoet aan een vraag vanuit de sector. Anderzijds zal ook deze maatregel de druk bij de keuringscentra voor een stuk wegnemen. Nu wordt er heel veel tijd verloren door garagisten die een aantal voertuigen moeten laten keuren en die hiervoor vaak een trekker-oplegger combinatie inzetten om ze aan te bieden bij een keuringsinstelling. Ook deze voertuigen maken deel uit van de wachtrij. Ik ben ervan overtuigd dat beide aanpassingen een ongeziene impact zullen hebben en de structurele achterstand bij de keuringscentra snel kunnen wegwerken. Klantgerichtheid én efficiëntie staan hierbij centraal”, aldus minister Peeters.

Minister Peeters blijft verder inzetten op een volledige hervorming van het keuringslandschap. Het is de bedoeling om na het krokusreces het decreet te laten goedkeuren waarmee ook herstellingen en herkeuringen in één beweging kunnen gebeuren bij een erkende hersteller.

Verder regelgevend traject

Na deze principiële goedkeuring wordt er nog advies gevraagd aan de Vlaamse commissie administratie-nijverheid en ook de Raad van State. Daarna volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief