Nieuws

5 december 2020

Minister Peeters zet in op renovatie van het viaduct, het wegdek en de snelwegparkings in Boorsem

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) voorziet de nodige middelen voor de renovatie van het viaduct van de E314 ter hoogte van de grensovergang in Boorsem (Maasmechelen) en voor de volledige herinrichting van beide snelwegparkings inclusief sanitair. Daarnaast zal ook het asfalt van het wegdek vernieuwd worden tussen het op- en afrittencomplex Maasmechelen en de Nederlandse grens. Al deze ingrepen moeten het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “In het investeringsprogramma van 2021 is een groot aandeel voorzien voor de renovatie van bruggen en tunnels. De investering van 16 miljoen euro in de renovatie van het viaduct E314 in Boorsem maakt hier deel van uit. Het is een belangrijk project voor Limburg waarbij de renovatie moet zorgen voor een veiliger viaduct met meer rijcomfort voor fietsers en automobilisten. Bovendien krijgt de grensovergang over de Maasvallei zo de toegangspoort tot Vlaanderen die het verdient.”

Om de veiligheid op en rond het viaduct te verhogen, ondergaat de brug in haar geheel een grondige renovatie. Aan de indeling of breedte van de rijstroken van de snelweg verandert niets. Wel krijgen zowel de rijweg als de naastliggende fietspaden een volledig nieuwe toplaag asfalt, wat zal bijdragen tot meer rijcomfort. Zeker nu de afgelopen periode veel Limburgers gebruik gemaakt hebben van de fiets om langs weerszijden de Maas over te steken is dit project beloftevol.

Aanpak snelwegparkings Boorsem

In september 2020 vond er een overleg plaats tussen minister Peeters, gouverneur Lantmeeters, betrokken burgemeesters, AWV en de lokale en federale politie rond de problematiek met transmigranten op snelwegparkings. Die problematiek is er ook in Limburg, maar veel minder dan in andere provincies omdat de stroom ten zuiden en ten westen van Limburg loopt. Tijdens dit overleg kwam de dringende nood aan meer parking voor vrachtwagens naar voor, alsook het gebrek aan sanitaire voorzieningen.

“Tijdens het snelwegparkingoverleg in Limburg werd duidelijk dat er een grote parkeerdruk heerst bij vrachtwagenchauffeurs en dit omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn die ook nog slechts zeer beperkt inzetten op comfort van de vrachtwagenchauffeurs. Vlaanderen zal daarom in 2021 1,7 miljoen euro investeren in de herinrichting van beide dienstzones in Boorsem waarbij ook sanitaire voorzieningen aangelegd worden. Daarnaast proberen we een antwoord te bieden aan de stijgende vraag, door het aanleggen van een nieuwe truckparking aan het op- en afrittencomplex in Tongeren en de herinrichting van de parking in Diepenbeek”, zegt Lydia Peeters.

Vernieuwing wegdek snelweg

Tussen het op- en afrittencomplex 33 Maasmechelen en de Nederlandse grens wordt het wegdek van de E314 in beide richtingen aangepakt en voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. Daarnaast verhogen nieuwe vangrails de veiligheid langs het volledige tracé. Er komt ook een grondig groenonderhoud van de bermen.

De werken starten ten vroegste tegen de zomer van 2021, en duren ongeveer een jaar, afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De werken zullen in verschillende fases worden uitgevoerd om de verkeershinder op de snelweg te beperken. Verkeer op de E314 tussen Maasmechelen en Nederland kan de werfzone steeds voorbij in beide richtingen, via versmalde rijstroken. De op- en afritten van het complex 33 Maasmechelen blijven steeds geopend tijdens de werken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief