Nieuws

10 september 2021

Minister Peeters zorgt voor tonnageverhoging voor transportsector

“We willen ons transport verder verduurzamen en vergroenen”

Vanaf begin 2022 mogen op Vlaamse wegen, onder welbepaalde omstandigheden, transporten gebeuren met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 50 ton. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voor de tweede keer principieel goedgekeurd. “De verhoging van 44 naar maximaal 50 ton komt er na overleg met de transportsector”, zegt minister Peeters. “We verhogen hiermee de efficiëntie van het transport en verminderen de impact op het verkeer en het milieu.” Om dergelijke massa te vervoeren, moeten transporteurs voldoen aan meerdere strenge voorwaarden. Die zijn noodzakelijk om onze infrastructuur te beschermen en de verkeersveiligheid te garanderen.

De toegestane afmetingen en massa’s voor vrachtwagens en zware aanhangwagens worden door Europa bepaald, maar de lidstaten mogen daarvan afwijken op hun grondgebied. In België is dat een bevoegdheid van de gewesten. Wallonië besliste al in 2018 om voertuigcombinaties tot 50 ton toe te laten. Ook in Nederland is dat al enige tijd het geval.

“Vlaanderen kiest er nu ook voor, maar legt eigen accenten op het gebied van veiligheid en milieu”, zegt minister Peeters. “We houden rekening met onze Vlaamse bouwmethoden en infrastructuur. Daarnaast verplichten we de modernste veiligheidstechnologieën.”

De tonnageverhoging is niet voor alle transporten opportuun of interessant. Maar transporteurs krijgen nu wel de mogelijkheid om meer massa via één transport te vervoeren.

Specifieke aandacht voor milieuvriendelijke voertuigen

Klassiek aangedreven voertuigen krijgen in de nieuwe wetgeving een maximale toegelaten massa (MTM) tot 48 ton. Voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen is een tonnageverhoging tot maximaal 50 ton toegelaten.

“We maken dat onderscheid doelbewust omdat milieuvriendelijke technologie, zoals batterijen, in deze voertuigen voor extra gewicht zorgt”, zegt minister Peeters. “We willen ons transport verder verduurzamen en vergroenen, en zo werk maken van een betere luchtkwaliteit. Vanaf 2031 zullen alleen nog emissievrije voertuigen een MTM hoger dan 44 ton krijgen. We verwachten dat tegen dan al meer vrachtwagens op alternatieve brandstoffen zullen rijden.”

Strenge voorwaarden

Om een maximale toegelaten massa van 48 ton te hebben, moet de sleep (een groep voertuigen die aan elkaar gekoppeld zijn om door één en dezelfde kracht voortbewogen te worden) voldoen aan meerdere voorwaarden.

  • Alle assen van de sleep moeten uitgerust zijn met een luchtvering (of een gelijkwaardig veringssysteem).
  • De minimale afstand tussen het midden van de wielen is 1,30 meter.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van een aanhangwagen met stijve dissel of een middenasaanhangwagen.
  • De datum van de eerste indienststelling van het trekkende voertuig is maximaal 8 jaar bij emissievrije voertuigen. Voor de voertuigen die niet emissievrij zijn, wordt die maximale leeftijd verlaagd naar 5 jaar zodat ze voldoen aan de recentste milieu- en veiligheidsnormen.

Veiligheidsverhogende voertuigtechnologie

Deze voertuigen moeten bovendien ook uitgerust zijn met Adaptive Cruise Control (ACC). Op die manier wordt de juiste tussenafstand met voorligger beter gerespecteerd en vermindert het voertuig automatisch de snelheid wanneer een obstakel opduikt. “Extra aandacht voor veiligheidsverhogende voertuigtechnologieën is één van de maatregelen uit het recent goedgekeurd Vlaamse verkeersveiligheidsplan”, aldus Lydia Peeters. “Het is onze bedoeling om dit ook stelselmatig te integreren in de rijopleiding en om hieraan ook extra aandacht te besteden in de verplichte nascholing (code 95) voor vrachtwagenchauffeurs. Dergelijke technologieën kunnen een bijzondere meerwaarde hebben voor de verkeersveiligheid, maar het is essentieel dat bestuurders weten hoe ze er op een correct manier moeten mee omgaan. Het zijn rijtaakondersteunende systemen. Ze nemen vooralsnog de rijtaak niet over.”

Geen supertrucks

Deze tonnageverhoging staat los van het proefproject dat Vlaanderen voert rond LZV’s: lange en zwaardere voertuigen, in de volksmond beter gekend als ‘supertrucks’ of ‘ecocombi’s’. LZV’s zijn tot 25,25 meter lang, hebben een totale massa tot 60 ton en mogen in Vlaanderen slechts op een beperkt aantal trajecten rijden. De doelstellingen van beide projecten zijn natuurlijk wel gelijkaardig: het wegtransport efficiënter maken en het aantal afgelegde kilometers door vrachtwagens verminderen. Zo daalt de drukte op de weg, gebeuren er minder ongevallen en wordt de impact op het milieu kleiner.

De Raad van State moet nu nog advies geven en nadien volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief