Nieuws

17 april 2020

Vanaf maandag 20 april extra keuringsactiviteiten mogelijk

Vanaf maandag 20 april worden er weer meer keuringsactiviteiten opgestart, dit na een constructief overleg met GOCA VLAANDEREN, de federatie van de erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, zo meldt Lydia Peeters. Op 24 maart werd via ministerieel besluit een beperkte opstart van de keuringstations mogelijk gemaakt dit specifiek om de logistieke sector en de bevoorrading van winkels en zorgsectoren niet in het gedrang te laten komen.

Deze beperkte heropstart werd goed gemonitord en opgevolgd. Inmiddels bleek dat er ruimte is om bijkomende keuringen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Daarom werd het eerdere ministerieel besluit en dus het kader verder aangepast opdat ook onder meer keuringen bij verkoop kunnen plaatsvinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke keuringen:

  • Periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen waarvan het keuringsbewijs is vervallen vóór 13 maart 2020
  • Periodieke keuringen van zware bedrijfsvoertuigen, bussen, aanhangwagens, opleggers en landbouwvoertuigen
  • Tweedehandskeuringen
  • Herkeuringen
  • Administratieve (her)keuringen
  • Keuringen na ongeval, lpg- en cng-keuringen, homologatiekeuringen en validatieprocedures

Volgende keuringsactiviteiten worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de Coronacrisismaatregelen:

  • De periodieke keuringen van peronenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een groen keuringsbewijs met vervaldatum tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.
  • Oldtimerkeuringen


De belangrijkste noodmaatregel is dat de termijn voor de periodieke keuring met vier maanden wordt verlengd voor alle voertuigen. Deze verlenging blijft van toepassing maar is licht aangepast. De verlenging is van toepassing op alle voertuigen die onderworpen zijn aan een periodieke keuring tussen 13 maart 2020 en één maand na de einddatum van de noodmaatregelen.

Veiligheidsmaatregelen

Ook bij de keuringsactiviteiten die weer opstarten worden uiteraard alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. De keuringscentra zullen alles in het werk stellen om de uitbreiding van de dienstverlening vanaf maandag 20 april optimaal en veilig te laten verlopen, zowel voor het personeel als voor de bezoekers. Alle keuringen zullen nog steeds op afspraak verlopen en strikte beschermingsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19 moeten in het belang van de veiligheid van iedereen gerespecteerd worden.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief