Nieuws

27 september 2020

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters opent eerste Hoppinpunt in Vlaanderen

Lydia Peeters: ‘Nieuwe Hoppinpunten maken combimobiliteit tastbaar’

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft vandaag in stad Leuven samen met burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Mobiliteit David Dessers het eerste Hoppinpunt van Vlaanderen geopend. Deze herkenbare mobiliteitsknooppunten worden gekenmerkt door de samenkomst van meerdere vervoersoplossingen zoals openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, taxi’s en deel(bak)fietsen. “Deze legislatuur voorzie ik 100 miljoen euro voor ruim 1000 herkenbare mobiliteitsknooppunten verspreid over Vlaanderen onder het nieuw Vlaams mobiliteitsmerk ‘Hoppin’. Samen met lokale besturen zetten we volop in op de uitrol van deze herkenbare Hoppinpunten in het straatbeeld”, zegt Lydia Peeters.

Hoppinpunten

Hoppin is herkenbaar, uitnodigend, springt in het oog en bundelt alle beschikbare mobiliteitsoplossingen onder één noemer. Dankzij de uitrol van deze mobiliteitsknooppunten over heel Vlaanderen wordt het makkelijker dan ooit om openbaar vervoer, (e-)fiets, deelsystemen en de wagen met elkaar te combineren. Deze mobiliteitsknooppunten of mobipunten maken basisbereikbaarheid, de nieuwe mobiliteitsvisie van Vlaanderen, tastbaar voor de burger. Het merk Hoppin wordt de komende maanden en jaren verder uitgerold met onder meer een website, een MaaS-app en callcenter van de mobiliteitscentrale.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We helpen de pendelaar om gebruik te maken van alle verschillende vervoersopties en te ‘Hoppin’ tussen bijvoorbeeld bus en (deel)fiets. Deze knooppunten moeten goed ontsloten, veilig en toegankelijk zijn. Daarnaast moeten ze ook uitgerust worden met voldoende en veilige fietsstallingen, voldoende parkeerplaatsen en moeten ze aandacht hebben voor laadmogelijkheden voor elektrische fietsen, bromfietsen en auto’s. Bovendien is er aandacht voor deelmobiliteit om het voor- en natransport te verbeteren.”

Eerste stap in uitrol van 1000 Hoppinpunten

De eerste Hoppinpunten in Vlaanderen, waarvan 14 in Leuven en 1 in Zoutleeuw, verzamelen verschillende mobiliteitsoplossingen op één plek en maken het voor de Vlaming makkelijker dan ooit om die met elkaar te combineren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opende officieel het Hoppinpunt aan Heverlee station, samen met de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Mobiliteit David Dessers. Aan het Hoppinpunt Heverlee station komen naast de trein ook bussen, deel(bak)fietsen en deelwagens samen. Na de opening van het Hoppinpunt in Heverlee trok de minister samen met de burgemeester en schepen met de fiets naar het Hoppinpunt Parkpoort.

David Dessers, schepen van Mobiliteit in Leuven: “Leuven heeft al een sterke basis op het vlak van duurzame mobiliteit en daar bouwen we graag op verder. Door het aantal autoverplaatsingen te doen dalen, maken we onze stad beter bereikbaar en leefbaarder. Ik ben daarom trots dat er in Leuven al 50 miljoen busritten per jaar plaatsvinden en dat ook het fietsbezit in onze stad hoog ligt. De opkomst van de deelmobiliteit – in 2019 werden de Leuvense Blue-bikes meer dan 28000 keer ontleend – geeft de reiziger nóg meer opties. Door als stad deze mobipunten in te richten brengen we alle vervoersopties bij elkaar en geven we de reiziger alle kaarten in handen om op zoek te gaan naar alternatieven voor de wagen.”

De 14 Leuvense Hoppinpunten bevinden zich aan Heverlee station, Parkpoort, Bibliotheek Heverlee, Bibliotheek Tweebronnen, De Becker-Remyplein, Gemeenteplein, Naamsepoort, Philipsite, Rector De Somerplein, Sint-Jacobsplein, Sint-Maartensdal, Vaartstraat, Victor Broosplein en Wilsele-Dorp. Voor de selectie van deze Hoppinpunten werd gezocht naar locaties waar verschillende vervoersopties bij elkaar komen en werd geluisterd naar de input buurtbewoners. Zo past het Hoppinpunt Station Heverlee perfect in de netwerklogica en biedt Leuvenaars en pendelaars de mogelijkheid om van de trein of de bus vlot over te stappen op de deelfiets, deelbakfiets of deelatuto. Daarnaast opende ook de gemeente Zoutleeuw dit weekend een eerste Hoppinpunt in Halle-Booienhoven (N3 – Asbroekstraat).

Lydia Peeters: “Hoppinpunten ondersteunen de burger bij het verkennen en gebruiken van verschillende vervoersopties en maken zo de shift naar basisbereikbaarheid en combimobiliteit tastbaar voor de reiziger. Het mobipunt in Heverlee is een perfect voorbeeld van hoe de vlotte combinatie van fiets, openbaar vervoer, wagen en deelsystemen de toekomst van mobiliteit in Vlaanderen zal vormgeven. De eigen wagen waar mogelijk inruilen voor alternatieven als de bus of de fiets wordt dankzij deze Hoppinpunten makkelijker dan ooit tevoren. Zo geven we samen de modal shift in Vlaanderen vorm.”

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie

De introductie van Hoppinpunten in Vlaanderen maakt deel uit van de uitrol van basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Basisbereikbaarheid heeft als doel om de Vlaamse mobiliteit vraaggestuurd te organiseren. Het aanbod wordt met andere woorden uitgebreid op die plaatsen en lijnen waar de vraag het grootst is en afgebouwd waar de vraag kleiner is. Op die manier zet Vlaanderen zijn beschikbare budgetten voor mobiliteit optimaal in. De plaatsen die minder goed ontsloten zijn door het openbaar vervoer krijgen een oplossing via het vervoer op maat: publieke en private vervoersopties zoals collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen. De overheid ondersteunt de burger ook actief om alle vervoermiddelen (openbaar vervoer, fiets, wagen en deelsystemen) te gebruiken en met elkaar te combineren. De shift naar basisbereikbaarheid krijgt vorm dankzij de nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de 15 Vlaamse vervoerregio’s en lokale besturen. De vervoerregio’s werken momenteel hun mobiliteitsplannen uit. Vanaf januari 2022 moet de shift naar basisbereikbaarheid volledig ingezet zijn.

Belangrijke rol voor steden en gemeenten

De komende maanden en jaren zal het aantal Hoppinpunten in Vlaanderen sterk stijgen, zo opent de stad Leuven de komende twee jaar alvast meer dan 50 Hoppinpunten. Lokale besturen die een mobiliteitsknooppunt inrichten kunnen een beroep doen op een subsidie volgens het besluit Vlaamse Regering dat op 11 september werd goedgekeurd. Dit besluit legt geen enkele verplichting of beperking op aan private initiatieven en ook niet aan steden of gemeenten die geen gebruik willen maken van dit subsidiebesluit. We hanteren hier het principe dat de overheid faciliterend werkt en de vrije markt wil laten spelen omdat dit de gebruiker enkel ten goede komt. 

“Ik roep alle steden en gemeenten op om mee de shift te maken naar basisbereikbaarheid en samen de uitrol aan Hoppinpunten te faciliteren”, besluit Lydia Peeters.

Meer info via: www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin

Blijf op de hoogte via: www.hoppin.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief