Nieuws

9 mei 2020

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil een nieuwe en versnelde aanpak in de realisatie van Spartacus Lijn 2

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geeft de Vlaamse regering De Werkvennootschap de opdracht om een studie op te starten voor een snelle realisatie van Spartacus lijn 2 tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen. Deze studie zal bekijken welke infrastructurele ingrepen nodig zijn om een trambus als hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) te laten rijden, als opstap naar een sneltramtracé. Lydia Peeters: “Spartacus lijn 1 & 2 zijn opgenomen in het Vlaams regeerakkoord in de lijst van grote projecten. Deze verbinding van Hasselt met tussenstops aan de Universiteitscampus in Diepenbeek, Genk tot in Maasmechelen, zal zorgen voor meer hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg, ik ga voluit voor een versnelde ingebruikname”.

De Werkvennootschap

In mei 2004 werd het Spartacusplan voorgesteld, een toekomstplan voor het openbaar vervoer in Limburg met drie assen. Centraal vanuit Hasselt met lijn 1 naar Maastricht, lijn 2 naar het Maasland en lijn 3 naar Noord-Limburg. De VVM De Lijn kreeg de opdracht om deze vorm van hoogwaardig openbaar vervoer ter realiseren. Helaas werd er sinds 2016 nauwelijks vooruitgang geboekt in het dossier Spartacus lijn 2. Vandaar dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een versnelling hoger wil schakelen. Na studie en onderzoek wordt voorgesteld om De Werkvennootschap aan te duiden als projectleider van Spartacus lijn 2.

De Werkvennootschap (DWV) werd opgericht door de Vlaamse Regering in 2016 om grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aanpakken. De Werkvennootschap kreeg de opdracht om het dossier van Spartacus lijn 2 te trekken en een studie op te starten om na te gaan welke infrastructurele ingrepen gerealiseerd moeten worden waarbij het tracé voor een trambus in een maximale vrije bedding centraal staat. De mogelijke financieringsvormen dienen eveneens onderzocht te worden.

Lydia Peeters: “Op dit moment werkt de Vlaamse regering voor grote projecten al samen met De Werkvennootschap. Denk aan ‘Werken aan de Ring’ in Brussel maar ook aan het complex project Noord-Zuid-Limburg. Bij dit laatste zal De Werkvennootschap ook bekijken waar een inpassing van Spartacus Lijn 3 mogelijk is. We kozen ervoor om het spartacusdossier Lijn 2 bij VVM De Lijn weg te halen en dit project verder te laten uitwerken door De Werkvennootschap.”

Trambus op Spartacuslijn 2

Minister Lydia Peeters wil volop gaan voor een versnelde ingebruikname van hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg en daarom wordt er ook gekozen voor een trambus als opstap naar een sneltramtracé. Deze keuze werd gemaakt op basis van de resultaten van een studie uitgevoerd door studiebureau Tractebel op vraag van Lydia Peeters: “Het is onze bedoeling dat de trambussen maximaal over het voorziene tracé van Spartacus lijn 2 gaan rijden. Dit is dan een opstap voor het sneltramtracé, die in een latere fase aan bod kan komen. Het legt geen hypotheek op het toekomstig tramtracé. Maar door te opteren voor de trambus winnen we nu tijd in dit aanslepende mobiliteitsdossier”.

Limburgse modal shift

De ambitieuze modal shift is een grote uitdaging voor de provincie én haar vervoerregio Limburg. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat Limburgers meer afhankelijk zijn van hun auto dan in de rest van Vlaanderen. Komende jaren wil de Vlaamse regering werk maken van een mental- en modalshift naar duurzame vervoersmodi. Momenteel is er vaak geen kwaliteitsvol alternatief voor de personenwagen.

Lydia Peeters: ”Het is de bedoeling dat de versnelde ingebruikname van lijn 2 er kan toe bijdragen de verleidelijke voordelen van een tram, zoals snelheid en comfort, aan te bieden aan de reiziger als volwaardig alternatief voor de personenwagen. Met de evolutie in moderne trambussen zou het tijdsverschil tussen een trambus en een sneltram beperkt zijn tot slechts anderhalve minuut, zo blijkt uit een eerste berekening”.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief