Nieuws

25 januari 2019

Doemdenken? Ik ben er klaar mee!

Ik ben nu 17 dagen minister. Tijdens die 17 dagen heb ik weinig anders gehoord dan pessimisme: we gaan onze doelstellingen niet halen, het is geen overheidstaak om een groepsaankoop te organiseren, elektrische wagens doen het niet goed. Ik weet één ding: met die houding gaan we het inderdaad moeilijk halen. Want gedachten zijn krachten. Het is tijd om te stoppen met doemdenken. Het is tijd om met een positieve blik naar de toekomst te kijken.

Op het beleidsdomein energie zijn al veel stappen gezet en als minister heb ik 3 sleutels in handen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van de klimaatopwarming: energie-efficiëntie aanmoedigen, hernieuwbare energie stimuleren en milieuvriendelijke voertuigen een duw in de rug geven. Dat doen we ook. En we willen meer doen. De steeds sneller ontwikkelende innovatie en technologie helpt ons hierbij.

First things first: energiezuinigheid. Het is al 100’en keren gezegd, en het zal nog 100’en keren gezegd worden. Energie die je niet verbruikt, heb je niet nodig en moet je niet betalen. Daarom moeten woningen energiezuiniger worden. Er is de 0%-energielening waar bijna de helft van de Vlamingen aanspraak op kan maken, via projecten informeren we huurders én verhuurders over premies waar ze recht op hebben en we doen veel om energiearmoede te verminderen. De grote drempel is dat wij het wel weten, maar de gemiddelde Vlaming vaak niet, hoeveel communicatiecampagnes we hier nog voor opzetten. We zullen dus een extra inspanning moeten leveren. Om het beter uit te leggen. Om iedereen mee te krijgen. Want een clash tussen de mensen die al overtuigd zijn en zij die zeggen dat het niet zal lukken omdat het water hen nu al aan de lippen staat, zorgt voor een welles-nietes spel en dat helpt ons niet vooruit.

Mijn voorganger geloofde rotsvast in zonnepanelen. En kijk, hij heeft ervoor gezorgd dat het draagvlak opnieuw gegroeid is. Steen voor steen is dit terug heropgebouwd. Daardoor zullen we onze doelstellingen zonne-energie halen eind 2020! We zetten ook sterk in op windturbines. Drempels werden weggenomen, participatie aangemoedigd. Lokale overheden en bedrijven zien in dat wanneer je samenzit met burgers, hen informeert en laat delen in de opbrengst, protest steeds minder vaak roet in het eten gooit. Daardoor zullen we onze doelstellingen windenergie halen!

Gisteren bezocht ik het Autosalon. Daar hoorde ik van vele standhouders dat elektrische wagens écht een boost hebben gekregen. Verschillende merken kunnen na 1 week Autosalon prachtige cijfers voorleggen. Op die manier is 7,5% nieuwe inschrijvingen wel degelijk haalbaar eind 2020. Dus ook daar, stop met zeggen waarom het allemaal niet zou lukken en zet de positieve signalen meer in de verf. En ja, dit is een oproep naar iedereen: media, bedrijven én politiek.

Maar, er is één zaak die ons tegenhoudt. Negativisme. Ik ben er van overtuigd dat we als samenleving meer kunnen dan we vandaag laten zien. Als we samenwerken, aan één zeel trekken.

Dat brengt me tot waar ik op wil inzetten als minister. De Stroomversnellers-projecten van het afgelopen jaar - burgers die beslisten op welke daken zonnepanelen moesten komen, mensen die stemden welke lokale energieprojecten prioritair moesten aangepakt worden met geld van de Vlaamse overheid - hebben aangetoond dat burgers betrekken in het energie- en klimaatverhaal wérkt. Waarom geen klimaatbegroting opzetten voor jongeren? Zo zitten ze mee aan tafel en kunnen ze mee beslissen waar zij op willen inzetten.

En zo hoop ik écht dat we heel binnenkort kunnen zeggen: de dagen van doemdenken liggen achter ons, we hebben met een positieve blik naar de toekomst gekeken en het heeft gewerkt!

Lydia Peeters, Vlaams minister van Energie

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief