Nieuws

5 december 2023

Ministers Peeters en Demir steken samen schop in de grond voor eerste van twee nieuwe ecopassages in Limburg

Vandaag staken Vlaams ministers van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters en van omgeving Zuhal Demir samen de schop in de grond voor het ‘Ecoduct Waaltjesbos’, een ecoduct van 60m breed over de N71 in Lommel. Het ecoduct is het eerste van twee nieuwe ecopassages, want binnenkort wordt onder de N76 in Oudsbergen ook nog een ecovallei aangelegd, die werken starten begin 2024.

Vanuit Vlaanderen zetten we volop in op de bouw van ontsnipperende maatregelen (wildrasters, ecoducten, ecotunnels en -passages,…). We willen over heel Vlaanderen aan ‘ontsnippering’ doen: onze belangrijke natuurgebieden langs onze gewest- en snelwegen terug aan elkaar verbinden. Zo ook hier in Lommel. We zijn dan ook heel blij dat we hier vandaag kunnen starten met de werken voor dit belangrijk ecoduct.”, aldus Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters.
Minister Peeters: ‘’Ecologie is belangrijk in Vlaanderen. Daar waar we nieuwe en grote infrastructuurprojecten uitvoeren, zorgen we altijd mee voor een geintegreerd verhaal op vlak van ecologie. We bouwen ook samen met de andere beleidsdomeinen ecorasters of ecoducten en andere maatregelen die meteen grote winsten kunnen realiseren op het terrein. De verdere uitrol van deze ontsnipperingsmaatregelen moet bovendien ook gevaarlijke verkeerssituaties met overstekend wild voorkomen. Zo reduceren we ook letselongevallen op onze wegen.‘’

Dankzij de financiering door de Europese Unie (NextGenerationEU) in het kader van het project Vlaamse veerkracht VV105 (ontsnipperen Vlaams landschap), kunnen deze projecten versneld uitgevoerd worden.

Ecoduct N71 in Lommel

Vandaag zijn de werken gestart door de aannemer. Die zullen ongeveer een jaar duren. Het ecoduct, dat aan het Waaltjesbos grenst, zorgt voor een belangrijke verbindingsfunctie tussen andere boskernen door de centrale ligging tussen Kattenbos, Pijnven en de Lommelse Sahara en Blekerheide. De N71 is daar vandaag een barrière voor verschillende diersoorten. Het ecoduct wordt daarom uitgerust met een natte zone, een droge zone en een overgangszone. Dat is ecologisch de beste manier om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk diersoorten er gebruik van kunnen en zullen maken.

Gladde slang en lentevuurspin

De aanleg van een ecoduct over de N71 in Lommel zorgt voor een robuuste natuurverbinding en meer verkeersveiligheid in Bosland. Het is één van de maatregelen die de versnippering binnen dit gebied aanpakt. Door de ligging in de Limburgse bos- en heidegordel herbergt Bosland talrijke soorten en habitats die elders in Vlaanderen erg zeldzaam of zelfs verdwenen zijn. Het Ecoduct zorgt ervoor dat de leefgebieden van zeldzame soorten zoals bv. de gladde slang en de lentevuurspin opnieuw verbonden worden. Ecorasters langs weerszijden van de N71 houden de dieren van de weg en geleiden ze naar het ecoduct.

Beperkte hinder

Om het ecoduct langs de N71 te kunnen bouwen, zal op de N71 (momenteel 2x2 rijstroken) in beide rijrichtingen een rijstrook ingenomen worden aan de werfzone. Er zal ook een snelheidsbeperking gelden. Verkeerstellingen leerden dat dit weinig tot beperkte hinder met zich zal meebrengen.

Ecovallei N76 Oudsbergen

Deze ecovallei komt ten zuiden van de terril van Zwartberg aan de N76 in Oudsbergen. De N76 wordt op pijlers gezet, waaronder het landschap verder kan doorlopen. De zuidhellingen hier kennen een warm microklimaat, dat belangrijk is voor de lokale flora en fauna. De ecovallei sluit ook aan op al geplaatste ecorasters vanaf de industriezone in Genk tot aan de Gestelstraat in Oudsbergen, waardoor de efficiëntie verhoogt.

Voor beide ecopasages is het de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met de bouw. Voor zowel ecoduct Waaltjesbos langs de N71 als de ecovallei Zwartberg langs de N76, zijn de omgevingsvergunningen verleend en kunnen de werken eind dit jaar of begin volgend jaar starten.

Voor de realisatie van zowel het ecoduct als de ecovallei werken het Departement Omgeving en De Werkvennootschap samen met Ondernemingen Jan De Nul nv. Deze samenwerking is tot stand gekomen via een concurrentiegerichte dialoogprocedure. Onderneming Jan De Nul nv staat in voor het ontwerp, de vergunning en de bouw van de ecopassages, hierbij bijgestaan door studiebureau Sweco.

Ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Omgeving Zuhal Demir nemen heel wat ontsnipperende maatregelen om ecologische barrières op te heffen. De verschillende administraties hebben samen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) gelanceerd. De totale investeringskosten voor deze projecten worden voor de helft gedragen door beide ministers. In het kader van dit Actieprogramma worden nu ook deze twee ecopassages versneld gebouwd.

Meer info over VAPEO: https://www.vlaanderen.be/ontsnippering

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief