Nieuws

16 juni 2023

N49 in Damme en Maldegem wordt omgevormd tot volwaardige autosnelweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in de zomer van 2023 met de omvorming van de Expresweg N49 - op het grondgebied van de stad Damme en de gemeente Maldegem - tot een volwaardige autostrade A11. Door de omvorming van de gewestweg wordt de maximaal toegelaten snelheid voor het verkeer opgetrokken tot 120 km/u. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer veiliger en vlotter verloopt. De werken starten in de zomer van 2023.

“De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is één van de belangrijkste havenroutes van Vlaanderen. Op het grondgebied van Damme en Maldegem wordt de N49 onderbroken door een aantal kruispunten, al dan niet uitgerust met verkeerslichten. In combinatie met de snelheid levert dat soms onveilige situaties op. Om het verkeer er veiliger en vlotter te laten verlopen, werken we de vier gelijkgrondse kruispunten weg, bouwen we een tunnel voor alle verkeer onder de N49 en leggen we veilige parallelwegen aan voor het verkeer tussen de verschillende dorpskernen. Zo vormen we de N49 om tot een volwaardige autosnelweg A11”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “AWV heeft nu een aannemer aangesteld voor de eerste fase van de werken, die starten vanaf de zomer van 2023.”

Drie deelprojecten

De N49 op Damme en Maldegem wordt in drie delen aangepakt. Elk deel wordt als een afzonderlijke aanbesteding in de markt gezet:

  • Deel 1 loopt van de Damweg in Damme tot aan het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem, over een afstand van ongeveer twee kilometer: voor dit deel ontving AWV de omgevingsvergunning op 28 juni 2022. Het deel werd aanbesteed op 10 maart 2023. Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het gunningsvoorstel goed. De voorbereidende werken zullen starten in de zomer van 2023. Voorafgaand wordt de openbare verlichting langs de N49 binnen het projectgebied tussen de Damweg en garage Knokmobyl verwijderd in de week van 19 juni en de week van 26 juni 2023. In het najaar van 2023 zullen de verschillende nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen verleggen. De effectieve werken zullen dan van start gaan eind 2023 - begin 2024. De volledige werf zal 2 jaar duren tot het najaar van 2025.

  • Deel 2 loopt van het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem tot aan de Vakebuurtstraat in Maldegem (ter hoogte van tuincentrum Bomberna), over een afstand van zo’n 2,5 kilometer. AWV diende recent de omgevingsvergunningsaanvraag in voor deze werken. De aanbesteding is gepland voor het begin van 2024. De start van de werken is voorzien tegen de zomer van 2024. Ook deze werken zullen 2 jaar duren. Het einde is voorzien tegen eind juni 2026;

  • Deel 3 loopt van de Vakebuurtstraat in Maldegem tot net voor het kruispunt met de Noordstraat (N410a) in Maldegem, over een afstand van drie kilometer. AWV werkt dit dossier op dit ogenblik verder uit.

Vier gelijkgrondse kruispunten weggewerkt

“Na de werken aan de eerste fase zullen de gelijkgrondse aantakkingen van de Damweg, Hoornstraat, Tramweg en Waterpolder op de N49 weggewerkt zijn, wat de veiligheid en doorstroming op de N49 zal verbeteren. Deze lokale wegen zullen met elkaar verbonden worden via parallelwegen zodat men ongelijkgronds de N49 zal kunnen oversteken ter hoogte van Waterpolder”, duidt minister Peeters.

Europese subsidie

De totale kostprijs van de drie delen wordt geschat op zo’n 105 miljoen euro (ca. 35 miljoen euro per deel). Het Agentschap Wegen en Verkeer diende in september 2022, samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, met succes een subsidiedossier in bij de Europese Commissie voor de delen 1 en 2. “Hierdoor zal Europa 50% van de bouwkost van de deelprojecten 1 en 2 betalen met een maximum van 30 miljoen euro, gelijkwaardig verdeeld over beide deelprojecten”, legt minister Lydia Peeters uit. “Het overige deel van de bouwkost wordt gefinancierd door Vlaanderen”.

Meer weten? Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/damme of wegenenverkeer.be/maldegem.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief