Nieuws

9 augustus 2022

N78 Lanklaar - ontwerp aangepast na inspraak

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant om de N78 Rijksweg in Lanklaar te vernieuwen vanaf het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met de Boslaan. "De focus ligt hierbij op veiliger fietsverkeer en een vlottere doorstroming van alle verkeer. De voorontwerpplannen werden in de zomer van 2021 toegelicht aan de ruime omgeving tijdens een digitale infosessie. Op basis van de verkregen input werd het voorontwerp bijgestuurd. Zo komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in plaats van dubbelrichtingsfietspaden en worden 92 langsparkeerplaatsen voorzien langs de gewestweg", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert samen met de stad Dilsen-Stokkem een nieuwe online infosessie op 13 september 2022.

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De N78 is een belangrijke gewestweg in het oosten van Limburg. Maar de focus ligt nog te veel op gemotoriseerd verkeer. Om de switch te maken naar veiliger fietsverkeer voorzien we extra ruimte voor fietspaden, gescheiden van de rijweg met een groene tussenberm. In het initiële voorontwerp waren er dubbelrichtingsfietspaden voorzien. We hebben dit voorontwerp voorgelegd aan de buurtbewoners en hebben hun feedback gevraagd. Op basis daarvan is beslist om te kiezen voor vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed met een bredere groenberm.”

Veiliger oversteken op de 7 kruispunten

Op de kruispunten langs het tracé komen veilige fietsoversteekpunten. Bovendien worden zeven kruispunten geoptimaliseerd met het oog op minder conflicten voor elke weggebruiker. Zo wordt het kruispunt met Rachels omgevormd tot een ovale keerbeweging zonder verkeerslichten.

Aan de Dorpsstraat blijven de verkeerslichten behouden, maar komen er veilige fietspaden en een extra grote bushalte aan de middelbare school IMK Lanklaar. De linksafslagstrook van Dilsen richting Stokkem wordt ook verlengd.

De andere kruispunten of zijstraten die worden heringericht of geoptimaliseerd zijn de Slakkenstraat, Groenstraat, Geverslaan, Koppelstraat, Nieuwstraat, Kruisstraat, Kersenweg en de aansluiting met het ondernemerspark Soerveld.

Behoud parkeerstroken

"In het aangepaste ontwerpplan worden op het hele tracé in totaal 92 langsparkeerplaatsen voorzien, telkens afwisselend aan één zijde van de gewestweg. Bovendien wordt er op termijn een Hoppinpunt voorzien ter hoogte van de school IMK, goed voor nog eens een 35-tal parkeerplaatsen in de omgeving", duidt minister Peeters.

Duurzaam waterbeheer

Samen met de wegvernieuwing legt rioolbeheer Fluvius een gescheiden riolering aan dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. De problematiek rond de wateroverlast door de Vrietselbeek wordt daarbij meteen aangepakt.

Aanvraag omgevingsvergunning deze zomer

Wegen en Verkeer beoogt om deze zomer de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen. Het openbaar onderzoek volgt dan na de zomer. Voor de wegvernieuwing moet het openbaar domein op sommige plaatsen worden verbreed. Hiervoor moet het Vlaams Gewest stukken privédomein verwerven. De gesprekken met de betrokken eigenaars starten hiervoor op na de zomer.

Digitale infosessie op 13 september

Om alle betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving te informeren over het aangepast ontwerp, organiseren AWW, gemeente en Fluvius een digitale infosessie op dinsdag 13 september. Inschrijven daarvoor kan via de webpagina.

Alle info op www.wegenenverkeer.be/N78Lanklaar.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief