Nieuws

28 maart 2024

Nachtelijke werken aan wegdek Antwerpse Ring (R1) om geluidshinder te verminderen

Vanaf maandag 15 april tot begin september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het wegdek van de Antwerpse Ring (R1). Tussen de Silvertoptorens op het Kiel en het knooppunt Antwerpen-Oost wordt de NGCS-techniek (Next Generation Concrete Surface) toegepast waarbij fijne groeven in het betonnen wegdek worden geslepen. Door de groeven wordt het rolgeluid gereduceerd. Dat is het geluid dat ontstaat bij het contact tussen een wegdek en de banden van voertuigen. AWV beperkt de verkeershinder door uitsluitend ’s nachts te werken en meestal blijven steeds twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer.

In 2021 werd de NGCS-techniek voor het eerst toegepast op de Antwerpse Ring over een afstand van een kilometer tussen de Posthofbrug en het op- en afrittencomplex van Borgerhout. Een jaar later werd de toepassing van deze techniek in de proefzone positief geëvalueerd na grondig onderzoek naar de geluidsmilderende effecten. Door middel van geluidsmetingen werd een gemiddelde afname van het rolgeluid aan de bron vastgesteld van ca. 4,5 dB(A).

"De Antwerpse Ring, één van de drukste punten van ons land, creëert geluidshinder voor de buurtbewoners. De resultaten van de eerste proefzone toonden een duidelijke afname van het rolgeluid. AWV gaat nu aan de slag om de NGCS-techniek toe te passen op een groot deel van de R1. Tussen de Silvertoptorens op het Kiel en het knooppunt Antwerpen-Oost wordt het wegdek volledig aangepakt in beide rijrichtingen. Met deze grootschalige toepassing van de NGCS-techniek zorgen we voor een betere leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende wijken. We investeren hierin 6 miljoen euro (incl. btw)”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Uitbreiding NGCS deel van leefbaarheidsprojecten Toekomstverbond

De grootschalige uitbreiding van de NGCS-techniek op de Antwerpse Ring maakt deel uit van de leefbaarheidsprojecten die werden bepaald in het Toekomstverbond. Dat is het akkoord dat de Vlaamse regering in 2017 sloot met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. “Het is een van de maatregelen om de geluidshinder afkomstig van de Ring te reduceren. In het kader van ‘De Grote Verbinding’ worden binnen de verschillende Ringparken ook nog andere geluidswerende maatregelen voorzien zoals bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen of het aanleggen van groenbuffers”, aldus de minister.

Alexander D'Hooghe, intendant voor de Oosterweelverbinding: “Het leefbaarheidsproject ‘Groene Vesten’ gaat in uitvoering. Dat is de eerste actie, die al een gemiddelde reductie van 4,5 dB(A) van het rolgeluid aan de bron kan leveren. Het is een kleine maar voelbare stap voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijken rond de Ring. Later dit jaar volgen nog de eerste geluidsmuren rond de snelweg in deze zone. De Ring wordt een groot park en dit jaar wordt duidelijk dat dit geen vrijblijvende woorden zijn: er komen meetbare en zichtbare resultaten.”
Antwerps schepen voor Leefmilieu Tatjana Scheck: “Een constante blootstelling aan geluid is nefast voor de gezondheid. We zijn blij dat de techniek van de groeven in het wegdek zijn vruchten afwerpt. Stap voor stap maken we de stad stiller. Een goed uitgewerkt plan met acties rond het bestrijden van geluidsoverlast is een essentiële stap naar een leefbare en gezonde stad waarin iedereen zich thuis kan voelen.”
Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: “Stad en Vlaams Gewest werken hard om de leefbaarheid van de wijken die vlakbij de Ring liggen te verbeteren. Ook bij de aanleg van de Ringparken gaan we zoveel mogelijk geluidswerende maatregelen inbouwen.”

Nachtelijke werken tot begin september

De werken starten vanaf maandag 15 april op de rijrichting naar Gent en schuiven vanaf het knooppunt Antwerpen-Oost op richting de brug van de Kolonel Silvertopstraat. Begin juni wisselen de werken van kant en wordt de rijrichting naar Nederland aangepakt. Tegen begin september moet de hele klus in beide richtingen voltooid zijn.

Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, wordt uitsluitend ’s nachts gewerkt. De werken starten ten vroegste om 21.00 uur en tijdens weeknachten wordt de snelweg ten laatste om 06.00 uur opnieuw volledig vrijgegeven. Op zaterdagochtenden is de snelweg ten laatste om 09.00 uur volledig vrij. Het aantal rijstroken dat wordt ingenomen, varieert naargelang het tijdstip en de precieze locatie van de werken. Voor het verkeer blijven er meestal twee rijstroken beschikbaar. Soms zal het verkeer over één rijstrook moeten passeren. Dat wordt ten vroegste vanaf middernacht toegestaan en ook maximaal tijdens de verkeersluwere nachten van vrijdag op zaterdag gepland. Tijdens de werken zullen er ook op- en afritten afgesloten worden in de buurt waar de werfzone zich bevindt. Dat wordt ter plekke aangeduid met signalisatieborden. De meest actuele verkeersinformatie is steeds beschikbaar op de website van het Vlaams Verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief