Nieuws

4 april 2024

Nieuwe carpoolparking vlakbij complex 32 Genk-Oost

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van een nieuwe carpoolparking langs de Wiemesmeerstraat (N744). Op het terrein van het voormalige containerpark van de stad Genk, bij op- en afrittencomplex 32 Gent-Oost, komt een nieuwe en comfortabele parking met 57 staanplaatsen. Met dit project zet AWV zich in voor gedeeld vervoer en efficiëntere mobiliteit in de regio. De werken duren zo’n anderhalve maand en verlopen zonder grote hinder voor het doorgaand verkeer op de N744.

Comfortabel carpoolen

“Met de nieuwe carpoolparking aan het op- en afrittencomplex Genk-Oost gaan we niet alleen in op de stijgende vraag naar carpoolen, maar zetten we ook in op combimobiliteit. Op de parkings is het bijvoorbeeld mogelijk om de fiets te stallen en mee te rijden met een collega,” aldus de Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken. “De nieuwe parking biedt plaats aan 57 voertuigen. Bovendien komt er een overdekte fietsenstalling voor standaard fietsen en buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen, ligfietsen en tandems. In het ontwerp is ruimte voorzien om in de toekomst laadpalen voor elektrische wagens te installeren. Vanuit Vlaanderen investeren we 405 000 euro.”

Groene veilige parking

Het groene karakter van de omgeving wordt versterkt door inheemse struiken, bomen en planten. “De parking wordt grotendeels aangelegd in grasdallen, zodat het water maximaal in de grond kan sijpelen. Verlichting en stevige afsluiting rondom de parking zorgen ook ‘s avonds voor veilig en toegankelijk carpoolen,” zegt de minister.

Op dit moment wordt er op de op- en afritten bij het kruispunt met de Europalaan (N75) geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Om het wildparkeren tegen te gaan, wordt de berm omgevormd tot een ondiepe gracht en opnieuw ingezaaid. Ook deze ingreep verhoogt de veiligheid. Het is de laatste stap in de afronding van de carpoolparking.

Kennisgeving openbaar onderzoek

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor de aanleg van het carpoolparking. Het openbaar onderzoek loopt van 4 april tot en met 4 mei 2024. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan:

  • na afspraak op het gemeentehuis van Genk,
  • online via www.omgevingsloket.be,
  • online via de webpagina van het besproken project.

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Genk.

Timing en impact

De werken worden grotendeels uitgevoerd op het bestaande terrein van het voormalige containerpark van Genk. Daardoor wordt het doorgaand verkeer langs de N744 niet gestoord.

Nadat AWV de omgevingsvergunning heeft ontvangen, kan de planning van de werken starten. De werken starten ten vroegste na het zomers bouwverlof van 2024. Eerst maakt de aannemer de omgeving bouwrijp. Daarna worden de nodige leidingen en aansluitingen voorzien op het terrein en starten de effectieve werken.

De werken zullen bij goede weers- en werfomstandigheden zo’n 1,5 maand duren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief