Nieuws

2 april 2021

Nieuwe fietsbrug naar Eiland Zwijnaarde

Het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde ligt nabij het klaverblad van de E40 en de E17 (Gent-Merelbeke). Een goede (duurzame) ontsluiting is absoluut noodzakelijk voor de bedrijven. De Vlaamse Waterweg nv, Eiland Zwijnaarde nv, Stad Gent en gemeente Merelbeke tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor een goede fietsontsluiting van het Eiland. “Eind 2022 komt er een nieuwe fietsbrug over de Tijarm van de Schelde, die het terrein zal verbinden met de Zwijnaardsesteenweg én de verbinding Merelbeke-Gentse binnenstad een stuk aangenamer zal maken. De nieuwe brug verkort de fietsafstand met maar liefst 2 kilometer, een extra stimulans om de fiets te nemen naar het werk”, duidt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het Eiland Zwijnaarde heeft zijn naam niet gestolen: de bedrijfszone is geheel door water omringd door het Kanaal van Zwijnaarde, de Ringvaart en de zogenaamde Tijarm, een gedeelte van de loop van de historische Schelde. Die keuze is geen toeval: een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteit maakt er gebruik van binnenvaart voor het aan- en afvoeren van grondstoffen en eindproducten. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is in volle gang en het verkeer in de regio verloopt op piekmomenten niet altijd vlot. De omgeving in het zuiden van Gent is bovendien filegevoelig.

De nieuwe fietsbrug zorgt voor een veilige aansluiting met de Zwijnaardsesteenweg in Merelbeke en wil voorkomen dat het wegennet rondom het Eiland Zwijnaarde verder dichtslibt. De nieuwe brug zal ook de verbinding tussen Merelbeke en de Gentse binnenstad/Ghelamco Arena een pak aangenamer én korter maken.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in juni 2020. Naast de bovenvermelde partners dragen ook de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid bij tot de financiering van dit project. De werken zouden starten in het najaar van 2021 en zullen ongeveer een jaar duren.

Veiligheid en bereikbaarheid

De comfortabele fietsbrug uit beton is meer dan 6 meter breed en overspant met zijn 88,5m de Tijarm. De nieuwe fietsbrug zorgt voor een verkorte fietsroute vanuit Merelbeke en de meer zuidelijk gelegen gemeentes naar het Eiland Zwijnaarde en omgeving en omgekeerd.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De nieuwe fietsbrug zal zowel de veiligheid als de bereikbaarheid van het terrein vergroten. Het bedrijventerrein is een tewerkstellingspool die volop in ontwikkeling is en meer dan 3000 jobs zal opleveren. De nieuwe fietsbrug is essentieel om een fietsreflex aan te wakkeren bij al deze werknemers. Daarnaast kadert de fietsbrug ook in het ruimer fietsnetwerk van Gent, Merelbeke en de omliggende gemeentes. Het jaagpad op de rechteroever wordt daartoe aangesloten op de nieuwe fietsersbrug.”
Schepen Sofie Bracke, voorzitter Raad van Bestuur Eiland Zwijaarde nv:“Eiland Zwijnaarde huisvest heel wat high end bedrijven en is dus erg belangrijk voor de Gentse economie. Een goede bereikbaarheid is onontbeerlijk als het bedrijventerrein zijn aantrekkelijkheid wil behouden. Deze fietsbrug is daar een belangrijk element in. Blij dat we daar met de verschillende partners de schouders onder kunnen zetten.”

Werken in kader van het Sigmaplan

Op de rechteroever zal de Vlaamse Waterweg nv over ongeveer 400 meter werken in het kader van het Sigmaplan uitvoeren. De dijk waarop de nieuwe brug aansluit, wordt verhoogd tot 8 mTAW1 en beschermt Merelbeke tegen overstroming vanuit de Schelde. Het getij alsook de hoge waterstanden als gevolg van stormen uit de Noordzee reiken namelijk helemaal tot in Merelbeke.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief