Nieuws

7 september 2022

Nieuwe fietspaden in Houthalen-Helchteren zorgen voor veiliger fietsverkeer

Sinds eind maart werd er gewerkt aan de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren. Over een lengte van iets meer dan 4 km kwamen er nieuwe, bredere fietspaden. Tegelijk werden de kruispunten veiliger gemaakt en ook de Grote Baan kreeg een nieuwe asfaltlaag. “Wetende dat deze baan vaak gebruikt wordt door veel fietsers en schoolgaande jeugd, willen we op korte termijn de verkeersveiligheid verhogen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het fietspadenproject is één van de deelprojecten die in het kader van het complex project Noord-Zuid Limburg vervroegd worden uitgevoerd en zijn tegelijk een voorbereiding op de toekomstige situatie.

Minister Peeters reageerde tevreden: "Deze werken passen perfect binnen mijn beleidsprioriteiten: het stimuleren van meer duurzame verplaatsingen en dus het stimuleren van verplaatsingen met de fiets én zorgen voor meer verkeersveiligheid. Er is hard doorgewerkt door de aannemer. De fietspaden waren klaar net voor het nieuwe schooljaar. In totaal werd 5 miljoen euro geïnvesteerd in bredere fietspaden, veiligere kruispunten en meer groen. In oktober zal ook de nieuwe fietsbrug in Helchteren worden geplaatst en we starten later dit najaar met de werken aan de multimodale ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid. We merken nu al dat er meer mensen de fiets nemen en we geloven dat die trend zich in de toekomst zal voortzetten."

Veel meer ruimte voor fietsers

Minister Peeters kwam de fietspaden zelf infietsen nu de werken langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren zo goed als afgerond zijn.

“Het heeft heel wat organisatie en werkkracht gevraagd om de fietspaden te realiseren langs de drukste verkeersas van Limburg. Maar op 6 maanden tijd is het aanzicht van de Grote Baan erg veranderd. De strookjes waar fietsers vroeger over reden zijn veranderd in brede, comfortabele fietspaden die veiliger en comfortabeler zijn. Ook de kruispunten werden aangepakt”, aldus minister Peeters. “De verkeerslichten aan de kruispunten worden nog in de komende weken vervangen door definitieve exemplaren. We merken nu al dat er meer fietsers rijden. En dat is goed want uit metingen weten we dat helft van het autoverkeer over de Grote Baan niet regionaal, maar lokaal verkeer is. De fiets is een belangrijk deel van de oplossing voor de huidige files op de Noord-Zuid."

Geslaagde testcase

De werken waren ook een belangrijke testcase voor de toekomstige werken aan de tunnels in Houthalen en Helchteren in het kader van het Complex Project Noord-Zuid Limburg. Want de Grote Baan is een belangrijke lokale, maar ook regionale verkeersas. Deze sluit je niet zomaar even af of stelt bepaalde omleidingen in, dat vraagt veel afstemming en planning. Er is daarom gewerkt in fasen en er kwam ook heel wat nachtwerk en afstemming aan te pas met verschillende partners.

Fietsbrug en ontsluiting Centrum-Zuid in het najaar

Ondertussen gaan ook de voorbereidingen voor de komst van de fietsbrug in Helchteren en de fietsontsluiting van Centrum-Zuid door. 

Minister Peeters: "alles wordt ondertussen in gereedheid gebracht voor de komst van de fietsbrug. Als de aanbruggen en de pijlers afgewerkt zijn, volgt in oktober de plaatsing van de hoofdbrug over de Grote Baan. Dat wordt een spectaculaire gebeurtenis die ’s nachts plaatsvindt en waarvoor we de Grote Baan volledig zullen moeten afsluiten. Tegelijk werken we ook verder aan de multimodale ontsluiting van Centrum-Zuid. Daarbij maken we onder meer een fietsverbinding tussen de fietssnelweg F74 en Centrum-Zuid. Die werken plannen we midden oktober op te starten."

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief