Nieuws

17 januari 2019

Nieuwe oproep groene warmte: ook voor kleinere biomassa-installaties en stadswarmtenetten

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden intekenen op een nieuwe call groene warmte die fors is uitgebreid. Voortaan komen ook biomassacentrales kleiner dan 1MW en stadsverwarming en -koeling in aanmerking. Het is de eerste keer dat deze uitgebreide call georganiseerd wordt. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Warmte kan tot 50 procent van onze hernieuwbare energiedoelstellingen invullen. We mogen geen enkele kans onbenut laten en willen daarom zo veel mogelijk warmtetechnologieën efficiënt ondersteunen.”

In het Warmteplan 2020 is een tweejaarlijkse evaluatie van de calls groene warmte, restwarmte en biomethaan opgenomen. Uit die evaluatie bleek dat de vraag naar steun voor nieuwe warmtetechnieken toeneemt. Voortaan zullen dus ook meer innovatieve technologieën kunnen meedingen naar steun.

Steun aan kleinere biomassa-installaties

Tot nu toe kwamen voor de call groene warmte enkel biomassa-installaties vanaf 1 MWth in aanmerking voor ondersteuning. Die categorie wordt uitgebreid naar installaties vanaf 300 kWth. Voorwaarde is wel dat ook deze installaties professioneel worden uitgebaat, dat eigenaars een opleiding volgen en dat de emissies onder controle gehouden worden. Zulke kleinere biomassa-installaties kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de verwarming van een kleine nieuwbouwwijk en een school, of een kleine handelszone.

Steun aan transport én distributie

In de vernieuwde call restwarmte kan steun worden aangevraagd voor een apart warmtenet, of voor een aparte transportlijn. Deze investering komt in aanmerking voor steun wanneer het net voor 50% gevoed wordt door restwarmte of groene warmte, of uit een combinatie van de beide. Indien een steunaanvraag voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling wordt ingediend, is een belangrijke voorwaarde dat het net in de toekomst verder uitgebreid kan worden.

CO2-besparing

Om in aanmerking te komen voor steun, houdt deze call voor het eerst ook rekening met de beoogde CO2-besparing bij de ingediende projecten. Hoe meer CO2-uitstoot wordt teruggedrongen, hoe meer kans een project maakt om steun te ontvangen.

Hoewel het om een forse uitbreiding gaat, blijft de financiële impact gering. Bij de vorige calls groene warmte raakte de enveloppe niet volledig uitgedeeld. Vlaams minister Lydia Peeters: “Warmtetoepassingen verdienen zoveel mogelijk onze steun, maar wel op een efficiënte manier. Er zit nog veel rek op warmte als hernieuwbare energiebron en in de toekomst zullen ook veel innovatieve toepassingen mogelijk zijn. Daarom ook dat wij de call verruimen. We willen elke warmtetoepassing maximaal benutten.”

Voor de volledige lijst van warmtetechnologieën die in aanmerking komen voor de toekomstige call, kan u terecht op https://www.energiesparen.be/investeringen-call.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief