Nieuws

1 maart 2024

Nieuwe Provinciale West-Vlaamse engagementsverklaring inzake veiligheid op en rond het openbaar vervoer getekend door alle betrokken actoren

Agressie en zinloos geweld zijn vandaag helaas een maatschappelijk gegeven. Ook het openbaar vervoer blijft daarvan niet gespaard. Dit brengt grote bezorgdheden mee voor het personeel van De Lijn en haar exploitanten, en voor de reizigers. Er wordt door alle betrokkenen gevraagd om passende maatregelen te nemen zodat hier paal en perk aan kan gesteld worden. Zo werd het installeren van veiligheidsschermen op bussen opgestart (al meer dan 650 schermen geïnstalleerd) en lopen meerdere bewustmakingscampagnes rond respect en agressiebeteugeling. De Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken stelde samen met haar federale collega’s van Justitie en Binnenlandse Zaken een kordaat tienpuntenplan op dat gelanceerd werd op de interministeriële ronde tafel van 11 juli 2023.

De Lijn is dan ook verheugd te kunnen melden dat de verschillende West-Vlaamse actoren die instaan voor de garantie en het toezicht op een 'veilig op weg'-strategie op en rond het openbaar vervoer vandaag, 1 maart 2024, een geactualiseerde engagementsverklaring hebben getekend. De samenwerking tussen De Lijn, de provincie West-Vlaanderen, Justitie en de geïntegreerde politie (inclusief West-Vlaamse Politieschool) heeft betrekking op vier domeinen:

  • overleg en samenwerking
  • veiligheid
  • verkeer
  • opleiding

De samenwerking heeft tot doel om bij te dragen tot een veiliger en vlotter verkeer waarvan zowel de reiziger als het personeel van De Lijn maximaal baat hebben.

Daarnaast wil men een kwaliteitsvoller en efficiënter openbaar vervoer nastreven.

Deze doelstellingen wil men onder meer behalen door betere coördinatie van gezamenlijke acties, betere communicatie en informatie-uitwisseling tussen de partners.

De partners streven structureel en ad hoc-overleg na inzake veilig openbaar vervoer. Ze engageren zich ook tot het verspreiden van dit samenwerkingsakkoord naar alle relevante actoren binnen hun eigen organisatie.

Men wil met andere woorden dat het akkoord zichtbaar en gekend blijft en tot actieve invulling op het terrein leidt. Men zal dan ook een jaarlijkse evaluatie uitvoeren waarbij eventuele aanpassingen op het structureel overleg bekrachtigd dienen te worden.

De Lijn is verheugd dat de veiligheid van haar personeel en van de reizigers de nodige aandacht en opvolging krijgt. De Vervoersmaatschappij hoopt op een snel vervolg in de vier andere Vlaamse provincies en zal hier de nodige stappen toe ondernemen met de verschillende partners.

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “Onze medewerkers verdienen het om hun job op een veilige en respectvolle manier te kunnen uitoefenen. Zij voeren hun job uit met passie voor het welzijn van de reiziger. Iedereen heeft het recht om op zorgeloze wijze een reis af te leggen en veilig op zijn/haar/hun bestemming te geraken."
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “We zullen agressie tegen onze buschauffeurs en lijncontroleurs nooit tolleren, elke dag opnieuw staan zij klaar om mensen naar het werk, de school of de winkel te brengen. Zij vormen de cruciale schakel in onze mobiliteit. Met het 10-puntenplan dat in uitvoering is willen we kordaat optreden tegen geweld, zowel verbaal als fysiek. Er werd een integrale aanpak opgesteld vanuit de verschillende niveaus, met concrete acties. Momenteel werden zo al meer dan 650 stuurposten in onze bussen afgesloten met een scherm en werden er ook al 45 extra lijncontroleurs aangeworven. In verschillende regio’s zijn er nog extra aanwervingen lopende. Het moet duidelijk zijn dat geweld tegen onze medewerkers niet kan en op zeer strenge sancties kan rekenen. Het is de bedoeling dat ook in de vier andere provincies het provinciaal overleg via een samenwerkingsakkoord inzake toezicht, opsporing en vervolging op korte termijn volgt.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief