Nieuws

10 mei 2019

Nieuwe richtlijnen voor snellere betalingen bij overheidsopdrachten

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters lanceren nieuwe richtlijnen voor stipte betalingen bij overheidsopdrachten door de Vlaamse overheid. Overheidsopdrachten zijn belangrijk voor onze economie. Omdat een groot aantal ondernemingen prestaties levert aan overheden, hebben onze KMO’s er baat bij dat laattijdige betalingen zo veel mogelijk vermeden worden.

“Ik ben zeer verheugd dat we de nieuwe richtlijnen in deze Regeerperiode gelanceerd hebben. Zo zien we dat ons Vlaamse e-facturatieproject een Europees succesverhaal geworden is met 61% aan volwaardige e-facturen. Maar we willen dit cijfer nog opdrijven. Daarom roep ik de bedrijven op om volop in te zetten op e-facturatie: de Vlaamse overheid is er klaar voor en kan garant staan voor snellere uitbetalingen”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De Europese Commissie schuift Vlaanderen als best practice inzake snel betalen naar voor. Dat maakt van mij een erg tevreden minister van Financiën en Begroting. Dankzij een forse digitalisering gebeurt de opvolging en de betaling door de Vlaamse overheid inderdaad veel stipter. Daardoor hebben we de verwijlintresten sterk kunnen terugdringen, wat een goede zaak is voor de Vlaamse belastingbetaler. Een snellere uitbetaling zorgt er daarnaast ook voor dat de leveranciers minder lang op hun geld moeten wachten en dus niet in financiële moeilijkheden komen. Een win-winsituatie.”

Naast de e-facturatie wordt er ook ingezet op een verstrenging van de procedures voor de verificatietermijn. Standaard wordt voorzien in een verificatietermijn van maximaal 30 dagen, gevolgd door een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Maar voor opdrachten waarbij de uit te voeren prestaties en hoeveelheden volledig vastliggen, en waarbij het om niet-complexe prestaties gaat, zal de Vlaamse overheid voortaan geen verificatietermijn meer toepassen. Er zal dus enkel nog een verificatietermijn toegepast worden wanneer het echt nodig is.

Bovendien voorzien de richtlijnen in een onmiddellijke uitbetaling wanneer het dossier administratief is afgehandeld. Het is dus niet nodig om te wachten tot de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken: zodra het goedkeuringsproces van de factuur is doorlopen, zal onmiddellijk nadien de betaling door de entiteiten gebeuren.

Minister-president Geert Bourgeois: “Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zullen voortaan moeten rapporteren over het percentage tijdig betaalde facturen. De rapportering over het betaalgedrag van de Vlaamse overheid zal een vergelijking van het percentage tijdig betaalde facturen bij de entiteiten mogelijk maken, waardoor we ook in de toekomst de lat steeds hoger kunnen leggen.”

In 2021 zullen de richtlijnen van deze mededeling geëvalueerd worden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief