Nieuws

5 oktober 2022

Nieuwe snelheidscampagne tijdens Flitsmarathon

In 2021 werden dagelijks bijna 9000 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden, zo blijkt uit cijfers van de Federale Politie. Het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen op jaarbasis komt daarmee voor het eerst boven de 3 miljoen uit. Het stijgende aantal vaststellingen heeft uiteraard te maken met de toegenomen pakkans voor wie te snel rijdt, maar geeft ook aan dat overdreven snelheid in Vlaanderen nog altijd een groot probleem is. Daarom lanceren Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de VSV een nieuwe sensibiliseringscampagne tegen te snel rijden, niet toevallig op de dag van de Flitsmarathon.

Pakkans stijgt

Volgens de recentste verkeersstatistieken van de Federale Politie werden in 2021 niet minder dan 3.267.348 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden, of omgerekend 8.952 per dag. Meer dan een kwart van de overtreders (26,8%) reed meer dan 10 km/u sneller dan toegelaten (876.157 vaststellingen). Dagelijks werden gemiddeld 132 bestuurders betrapt die zelfs meer dan 30 km/u te snel reden (48.139 vaststellingen op jaarbasis, of 1,5% van alle vaststellingen). 

In vergelijking met pre-coronajaar 2019, toen 2.818.570 bestuurders in Vlaanderen werden betrapt, is het aantal vaststellingen in 2021 met 15,9% toegenomen (+448.778 vaststellingen). De stijging zit vooral in de groep die “net iets te snel” reed (+507.949 vaststellingen, +27,0%). Het aantal bestuurders dat meer dan 10 km/u boven de limiet zat, is daarentegen afgenomen (-59.171 vaststellingen, -6,3%).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Door de ingebruikname van nieuwe trajectcontroles, de efficiëntere werking van de snelheidscamera’s en de afschaffing van de tolerantiemarges is de pakkans voor wie te snel rijdt in Vlaanderen stelselmatig toegenomen. Het effect daarvan zien we in het stijgende aantal bestuurders dat wordt betrapt. Maar evengoed maken deze cijfers duidelijk dat te snel rijden nog steeds een groot verkeersveiligheidsprobleem is in Vlaanderen. Te vaak nemen bestuurders een verrassend nonchalante houding aan tegenover te snel rijden, met alle risico’s van dien. Sensibiliseringscampagnes in combinatie met een verdere stijging van de pakkans zoals met de flitsmarathon vandaag, moeten daar verandering in brengen. Maar een boete vermijden hoort eigenlijk de laatste reden te zijn om snelheid te minderen. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, en veiligheid gaat boven alles. Dat maken we met deze campagne duidelijk: vertraag niet alleen voor de boete, maar voor de veiligheid van alle andere weggebruikers.”

We letten vaakst op limiet in schoolomgevingen

In augustus 2022 onderzocht de VSV de overtuigingen en het zelfverklaarde gedrag van Vlaamse automobilisten tussen 18 en 54 jaar.1 De mate waarin bestuurders verklaren “elke rit” op hun snelheid te letten, varieert volgens de plaats waar ze rijden:

 • 43% van de bevraagden verklaart dat ze “elke rit” op hun snelheid letten in schoolomgevingen (30 km/u);
 • 38% let “elke rit” op de snelheid binnen de bebouwde kom (50 km/u) en op autosnelwegen (120 km/u);
 • 34% doet dat in woonstraten met een snelheidsbeperking tot 30 km/u;
 • Gewone wegen buiten de bebouwde kom (70 km/u) scoren het laagst met 31% van de bestuurders die er “altijd” op de snelheid let.

   Meer nieuws

   Graag op de hoogte blijven?

   Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief