Nieuws

15 maart 2023

Nog nooit zoveel trajectcontroles uitgerold in Vlaanderen

Vlaams minister Lydia Peeters: “Concrete en doeltreffende maatregel in strijd tegen ongevallen”

Overdreven snelheid is een van de drie grootste killers in het verkeer. Handhaving is en blijft dan ook het sluitstuk binnen de aanpak voor meer verkeersveiligheid. Trajectcontroles spelen daarin een cruciale rol. “Onderzoek toont dat niet enkel op de gecontroleerde trajecten, maar ook voor en na het traject het aantal ongevallen daalt”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Tussen 2019 en vandaag kwamen er 234 nieuwe trajectcontroles bij op 136 locaties. Bovendien staat in 2023 de uitrol van 194 trajectcontroles op 109 locaties gepland (van opstart tot installatie). “Tegenover de vorige jaren werken we aan een stevige uitrol”, aldus minister Peeters. “De trajectcontroles zijn geen pestmaatregel, wél een concrete en doeltreffende maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid.”

Trajectcontroles worden geplaatst daar waar de grootste winst geboekt kan worden ter bestrijding van overdreven snelheid. Ongevalscijfers en gegevens over de gereden snelheid via floating car data zijn daarbij belangrijke indicatoren. Maar ook lokale besturen kunnen een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de plaatsing van trajectcontroles mét cofinanciering vanuit de Vlaamse overheid.

Minister Peeters bracht deze legislatuur het aantal installaties in Vlaanderen langs snelwegen en gewestwegen naar een totaal van 300 locaties, goed voor 542 gecontroleerde trajecten[1]. Zo kwamen er vanaf 2019 tot vandaag 234 trajectcontroles nieuw bij, goed voor 136 locaties. Een aantal van die trajecten zijn momenteel in uitvoering of in voorbereiding (cfr. tabel).

Vlaams minister Lydia Peeters: “Trajectcontroles zijn een concrete en doeltreffende maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid. De grootschalige uitrol moet ook helpen in de sensibilisering rond het belang van onaangepaste of overdreven snelheid, ook op plaatsen waar er niet gecontroleerd wordt. Enkel zo kan een duurzame mentaliteitswijziging ontstaan.”

Of een trajectcontrole al dan niet actief is voor snelheidshandhaving, wordt bepaald door de federale wegpolitie (snelwegen) of door de lokale politiediensten (gewestwegen). AWV plaatst de installaties en zorgt dat ze technisch klaar zijn, maar is niet bevoegd voor de operationele uitbating zoals de activering van de snelheidshandhaving.

Naast de installaties van AWV, kunnen ook de federale politie op snelwegen en de lokale besturen op gewestwegen en lokale wegen trajectcontroles plaatsen.

[1] Cijfers op 1 maart 2023 - sommige locaties hebben een trajectcontrole in één richting, andere in beide.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief