Nieuws

10 november 2021

Officiële start MIA Limburg op het terrein: schop in de grond in Herk-de-Stad

“Meer verkeersveiligheid door minder regels, meer efficiëntie en sterkere samenwerking – Mobiliteit innovatief aanpakken

Vandaag gaat in Limburg MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’ officieel van start op het terrein. MIA is de nieuwe Vlaamse bestuurlijke aanpak die werk maakt van meer verkeersveiligheid door minder regels, meer efficiëntie en een betere samenwerking. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met MIA wil ik o.a. zorgen voor een vereenvoudiging van ingewikkelde procedures en komaf maken met dienstorders die, in het belang van de verkeersveiligheid, de aanpak en uitvoering van kleine infrastructurele werken of quick-wins (te) vaak verhinderen. Eind juni 2021 werd de samenwerking tussen de verschillende partners officieel bevestigd en vandaag start de eerste werf in Herk-de-Stad. Later dit jaar en in 2022 starten nog 50 andere MIA-werven verspreid over Limburg. “Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling. Nu de cijfers stagneren, is een innovatieve aanpak een absolute noodzaak.”

Verkeersonveilige punten aanpakken

Vandaag start de eerste werf op het terrein in Herk-De-Stad. Eikenaar NV Wegenbouw zal hier op de N2 (Ursulinnenstraat) de afslagstrook verlengen. De ingreep is nodig om de verkeersafwikkeling en veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Er volgen snel ook werven in Genk (N702 Taunusweg), Zutendaal (N77), Diepenbeek (E313 4 bruggen) en Dilsen-Stokkem (N78) uitgevoerd door verschillende Limburgse aannemers.

In totaal zullen er in Limburg op 50 locaties werken worden uitgevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt samen met Confederatie Bouw Limburg om enerzijds gekende verkeersonveilige punten aan te pakken, anderzijds om te leren hoe dat sneller en beter kan”, duidt minister Peeters.

Het zijn experimenten met een laagdrempelige aanpak waarbij ook (kleine) lokale wegenbouwers en studiebureaus opgeleid en begeleid worden door Confederatie Bouw Limburg. Ze werken samen een concreet uitvoeringsvoorstel uit op basis van een conceptoplossing.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder – directeur van Confederatie Bouw Limburg: “Confederatie Bouw Limburg en VlaWeBo Limburg streven samen naar oplossingen die voor iedere partij, zowel voor de burger, de ondernemer en de aanbesteder werken en zo tot een win-win model te komen. Vanaf de eerste schop in de grond gaan we samen via moderne technieken de werken analyseren om te kunnen optimaliseren. Op lange termijn willen we onze bedrijven innovatiever, performanter en rendabeler maken zodanig dat onze Limburgse wegenbouweconomie structureel beter en performanter wordt.”

Proactieve detectie van verkeersonveilige punten

Daarnaast wordt er ook geëxperimenteerd met proactieve detectie van verkeersonveilige punten, dat betekent dat risico’s worden opgespoord nog voor er slachtoffers vallen. Deze werken worden gecoördineerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt.

“We moeten uiteraard gevaarlijke punten aanpakken maar we moeten vooral voorkomen dat ze zich vormen”, aldus minister Peeters. “Op deze locaties zullen risico’s worden opgespoord. Het doel is het ontwikkelen van een methodologie en die dan ook verder uitrollen over heel Vlaanderen.”

Binnen MIA is er ook een platform met burgerparticipatie rond verkeersveiligheid vervat waaraan lokale besturen meewerken o.a. Hamont-Achel, Tessenderlo en Lummen. Daarnaast werken we aan proactieve verkeersveiligheidsevaluatie o.b.v. conflictobservatie met camera’s op 5 verschillende locaties in Lummen, Lanaken, Maasmechelen, Pelt en Hasselt. Tot slot brengen we ook verkeersonveilige situaties in kaart m.b.v. drones op 3 locaties in Beringen, Lanaken en Dilsen-Stokkem. Midden november hangt de eerste drone in de lucht voor beeldopnames.

Over MIA

Waarom deze trendbreuk? Uit een dubbele consultatieronde via verkeersveiligheidstafels met lokale besturen en politiezones bleek dat er aan initiatief en goede wil geen gebrek is, maar dat een veelvoud aan regeltjes, dienstorders en ingewikkelde en tijdrovende procedures een efficiënte aanpak van kleine infrastructuurwerken verhinderen.

Met MIA als beleidsvisie in haar nieuw Verkeersveiligheidsplan, wil minister Peeters voor een nieuwe dynamiek zorgen op het vlak van verkeersveiligheid. De kernwoorden van MIA zijn: sneller, samen en alert. De focus ligt op eenvoud (minder regels), versnelde output, efficiëntie, inspraak, maatwerk, slimme toepassingen, evaluatie en bijsturing. 

“We weten intussen waar de gevaarlijke kruispunten of de onveilige fietspaden liggen. Het is nu een kwestie van deze aan te pakken”, zegt Peeters.

Lydia Peeters hecht zeer veel belang aan de mening van de verschillende stakeholders om haar verkeersveiligheidsbeleid op af te stemmen. De afgelopen weken ging ze niet alleen in overleg met het brede middenveld, maar ook met zeer specifieke doelgroepen, zoals vertegenwoordigers van het jeugd- en kinderrechtenbeleid, doof Vlaanderen en blindenzorg kwamen op de koffie.

Met de integratie van de kindnorm en de safe system benadering in ons verkeersveiligheidsplan, waarmee we ook de meer kwetsbare verkeersdeelnemers willen beschermen, is hun mening voor mij immers heel belangrijk. We hebben geen plan gemaakt om in de kast te laten liggen. De operationalisering is volop aan de gang en ik wil snel resultaten zien op het terrein. De kleine infrastructurele werken die we via MIA realiseren is hiervan een schoolvoorbeeld”, besluit minister Peeters.

Meer informatie over MIA vindt u op www.vlaanderen.be/mia

Overzicht van de 50 werven in Limburg

Gemeente

Locatie

Locatie

Omschrijving probleem

Herk-de-Stad

N2

Kilometerpunt (kmpt) 59

Verlengen voorsorteerstrook N2 naar Urselinnenstraat

Genk

N702

Kmpt 12.620

Verzakking Inspectieputten en gevorderde sleet aan rondpunt en aansluitingen rondpunt - te vernieuwen; fietsoversteken meenemen ter verbetering

Zutendaal

N77

Tussen kmpt 4.550 en 4.7

Waterstagnatie op het fietspad wegwerken

Diepenbeek

E313

Tierstraat, Tomstraat, Reitjesbrug en Zwartveldstraat

Aanpak wegdek en aanliggende fietspaden

Dilsen-Stokkem

N78

Kruisveldstraat

Oversteek FOP breder maken

Diepenbeek

N702

Kmpt 6.600

Herasfalteren van op- en afritten Havenlaan

Genk

E314/

N744

E314 kmpt 4.9

Aanpak voetpaden

Genk

N750 X N075

N750 kmpt 0.0
N075 kmpt 13.085

Structurele aanpak wateroverlast

Hasselt

N2

Diestersteenweg x Oudestraat kmpt 63.250 EN Diestersteenweg x Vanveldekelaan kmpt 64.090

Aanpak oversteek voor voetgangers en fietsers

As

N73

Ziepstraat

Aanleg veilige oversteekplaats

As

N730

N723

Verbetering afwikkeling van kruispunt

Lanaken

N077

kmpt 14.535

Fietspad uitbreiden naar een dubbelrichtingsfietspad

Lanaken

N078

van kmpt 6.4 tot 6.9

Wegwerken van spoorvorming

Lanaken

N77b

kmpt 0.170 tot 0.280 en Industrielaan/Nijverheidslaan

Nieuwe anti-sliplaag fietsbrug aanbrengen & verkeerslichten aan kruispunt uitvoeren conform PCV

Maasmechelen

N763

Kmpt 0.3

Uitwerking veilige oplossing voor menroute, fietsers en wandelaars.

Peer

N73

Kmpt 23.605

De overgang in de rijweg van betonnen wegvak naar asfalt wegwerken

Beringen

N29

Parking en verlichtingspalen

Plantvakken maken rond vrijstaande verlichtingspalen in middenberm en ontsluiting parking de Wissel wijzigen

Beringen

N72

Kmpt 18.8

Wegaansluiting Schansvijverstraat loodrecht maken en ontdubbeling wegwerken zodat inrijsnelheid vanuit Leopoldsburg verlaagt.

Halen

N2

Kmpt 53.0 - 52.9

Aanpassen/verbreden van fietspad rond rotonde ten behoeve van dubbelrichtingsfietspad

Ham

N110

Meerhoutstraat

Damplanken heien om wegzakken talud tegen te gaan

Hamont Achel/Lummen/Diest

N71 N717 N725

Anti-sliplaag aanbrengen op houten fietsbruggen

Hechtel-Eksel

N715

Kmpt 25.400-25.600

Fietspad veiliger maken ter hoogte van inritten autokeuring

Hechtel-Eksel

N74/

N749

N740221/N740261

Amfibieëntunnel realiseren in afrit en oprit om paddenoverzet te realiseren

Herk-de-Stad

N2

Kmpt 56.05

Winningweg wordt toegankelijke ontsluiting voor actieve weggebruikers, wegaansluiting wegwerken

Heusden-Zolder

E314

Lummenweg

Slemlaag fietspaden vernieuwen

Heusden-Zolder

E314

Weyerman

Voetpad herstellen en vervangen door asfalt.

Houthalen-Helchteren

N719

De Ramp

Wegaansluiting maken tot loutere ontsluiting voor actieve weggebruikers

Leopoldsburg

N72

Kmpt 20.6

Verharde berm achter voetpad vergroenen om wildparkeren te vermijden tijdens schooluren en het voetpad veiliger te maken.

Leopoldsburg

N746

Kmpt 2.3-2.433

Middenberm verwijderen wegens verlaging van snelheidsregime

Lommel

N746

Kattenbos 106 binnenbocht

Bijkomende greppel realiseren naast fietspad om waterstagnatie op te lossen

Lummen

N717

Schulensebaan kmpt 17.7

Fietsoversteekplaats realiseren

Lummen

N717

Ringlaan

Verwijderen aansluiting Schomsstraat ter hoogte van oprit naar E314

Pelt

N712

Heerstraat kmpt 21.244

Voetpad wijzigen naar gemengd voet/fietspad tussen Boseind en oude Kerkhofstraat

Alken

N80

Thv kmpt 7.250

Verlengen van afslagstroken naar Vliegstraat en Langveldstraat

Bilzen

N745

Thv kmpt 4.1 en 50

Verzakking herstellen in rijweg en fietspad

Borgloon

N79

N79a Borgloon

Doorstromingsknelpunt op T-kruispunt komende van Borgloon centrum richting Tongeren wegwerken

Borgloon (Gotem)

N79

Tussen kmpt 8.5 en 8.6

Spoorvorming in rijweg en waterstagnatie op fietspad achter bushalte wegwerken

Borgloon (Rijkel)

N79

Tussen kmpt 4.950 en 5.200

Spoorvorming in rijweg wegwerken

Heers

N743

Kmpt 1.2+50 en 1.3-25

Anti-sliplaag fietsbruggen vernieuwen

Heers

N743

Greppel maken om wateroverlast tegen te gaan

Herstappe

N614

Dorpsstraat

Realiseren van dubbelrichtingsoversteek aan zuidkant

Hoeselt

N730

Hernerweg

Kleine ingrepen ter verbetering van de oversteekbaarheid van voetganger en fietser.

Sint-Truiden

N3

Tussen kmpt 58.3 en 69.8

Lokaal vervangen van gebroken en verzakte betonplaten.

Sint-Truiden

N80

Tussen kmpt 17.3 en 17.7

Verzakte klinkers van fietspaden en verslechterde asfalt van zijstraten (incl aanliggende fietspad) vernieuwen

Sint-Truiden/ Borgloon/

Tongeren

N79

Tussen kmpt 0 en 19.9

Funderingsproblemen wegwerken

Tongeren

N20

Tussen kmpt 17.400 en 17.500 links

Talud herstellen in rijweg en aanliggend fietspad

Tongeren

N758

Kruispunt Lindebornstraat en Gerestraat

Aanpassen boordstenen thv de aansluitingen van de Lindebornstraat en Gerestraat op de N758 in functie van fietsers

Voeren

N627

Voerenstraat

Aanpassen kruispunt

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief