Nieuws

26 januari 2022

Onderhoud Vlaamse stranden zorgt voor een veilige kust

Onze stranden zijn kwetsbaar voor het geweld van de zee. Verschillende winterstormen zorgden ervoor dat de buffer om ons tegen stormvloeden te beschermen op verschillende plaatsen kleiner is geworden.

“Daarom plannen we met het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dit voorjaar opnieuw een aantal onderhoudssuppleties om de kustbescherming op peil te houden. Met de waterbom van afgelopen zomer in het achterhoofd en de verschillende klimatologische veranderingen, zijn dergelijke ingrepen nodig om ons te beschermen. Het strand blijft nog steeds een goede buffer tegen stormvloeden. We voorzien een bedrag van 18,5 miljoen euro om vijf zandsuppleties langs onze Vlaamse kust uit te voeren”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Het is een jaarlijks terugkerend spektakel: een sleephopperzuiger koppelt voor de kust een persleiding aan en spuit een mengsel van water en zand op het strand. Bulldozers rijden heen en weer om het mengsel in het juiste profiel te leggen.

Hoewel het regelmatig onderhoud vraagt, blijft extra zand aanbrengen op het strand om de kustregio te beschermen tegen stormvloeden vanuit zee nog steeds de meest effectieve maatregel,” duidt administrateur-generaal van MDK Nathalie Balcaen. “Een breed en hoog strand zorgt ervoor dat de golven breken en dat ze hun energie verliezen vóór ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk en de bebouwing. Bovendien creëren we met suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben.”

Planning onderhoud voorjaar 2022

Dit voorjaar staan vier onderhoudssuppleties op de planning bij MDK. De werken zijn getijafhankelijk want het schip kan enkel bij hoogwater dicht genoeg bij de kust varen om aan te koppelen. Daarom wordt ook ’s nachts, in het weekend en tijdens vakantieperiodes doorgewerkt.

Begin februari start MDK op het strand van Koksijde. Tussen de Koksijde Yachting Club en de Charleroistraat zal ongeveer 233.000 m³ zand opgespoten worden. Het materiaal wordt via de strandtoegang Ster der Zee aangevoerd. De werken duren tot 31 maart en lopen tijdens de krokusvakantie door.

Vanaf 15 februari staat het strand van Oostende op de planning. Tussen Mariakerke en het Zeeheldenplein wordt 599.000 m³ zand opgespoten. Om minder afhankelijk te zijn van het getij, zal de sleephopperzuiger vanuit de haven het zand op het strand persen. De persleiding zal over de parking van de jachtclub aan het westerstaketsel en het klein strand lopen. De voorbereiding start eind januari. Tijdens de krokusvakantie werkt de aannemer door. Tegen de paasvakantie zouden de werken klaar moeten zijn. In een infocontainer op het Zeeheldenplein kom je meer te weten over wat een suppletie is, hoe een sleephopper werkt of hoe men een suppletie op een duurzame manier uitvoert.

Vlak na de krokusvakantie, op 7 maart, starten de suppletiewerken op het strand van De Haan, aan de Vosseslag. MDK voert daar bijna 315.000 m³ zand aan ten oosten en ten westen van de strandtoegang Vosseslag. De voorbereidingen starten eind februari. Tegen het einde van de paasvakantie zouden de werken klaar moeten zijn.

Tot slot zal in april op het strand van Wenduine, vanaf de trap aan de duinbossen tot aan de Surphing Elephant, 239.130 m³ zand aangevoerd worden. Deze werken volgen aansluitend op de eerste fase van de bouw van de nieuwe strandhoofden in Wenduine.

De geraamde kostprijs voor de vier suppleties die we dit voorjaar uitvoeren is 16.000.000 euro inclusief BTW. Later dit jaar of in het voorjaar van 2023 krijgt ook het strand voor De Haan Centrum nog een onderhoudssuppletie. Hier is nog geen concrete timing voor gekend.

Duurzaam werken

In de opdrachten die het agentschap lanceert, gaat bijzondere aandacht uit naar milieucriteria. Het maakt daarvoor gebruik van de CO2

prestatieladder. Kandidaten moeten aangeven wat hun ambitieniveau is dat ze voor de opdracht nastreven. Het aangetoonde niveau is één van de gunningscriteria die meeweegt in de totale beoordeling. 

MDK heeft hiermee een pilootproject binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken door de integratie van de CO2-prestatieladder in opdrachtdocumenten,” vertelt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We willen op alle mogelijke manieren inzetten op het beperken van de klimaatimpact. Onder andere het gebruik van groene brandstof of zelfs een duurzame inrichting van de werf kunnen hieraan bijdragen. Dat leidt vandaag al tot concrete CO2-reducties waardoor we kunnen stellen dat de bagger- en suppletiewerken op basis van verschillende initiatieven milieuvriendelijker uitgevoerd worden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief