Nieuws

4 juni 2019

Online enquête in het kader van het nationaal klimaat- en energieplan

Vanaf dinsdag 4 juni krijgt iedereen in ons land de kans om deel te nemen aan een online enquête in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieontwerpplan. Het gaat om een vragenlijst die is opgesteld door de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale verantwoordelijken voor klimaat en energie. Op deze manier krijgen alle burgers en stakeholders de kans om mee te schrijven aan het klimaat- en energiebeleid in ons land.

Eind vorig jaar diende de federale regering haar ontwerp van Nationaal Klimaat- en Energieplan in bij de Europese Commissie. Het Nationaal ontwerpplan is in feite een samenvoeging van de ontwerpplannen van de bevoegde regionale en federale ministers van energie en klimaat. Het plan bevat zowel ambitieuze doelstellingen als concrete maatregelen inzake vijf kernthema’s: vermindering van de CO2-uitstoot en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, bevoorradingszekerheid, interne markt, energie-efficiëntie en tot slot onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

Europa

De Europese Commissie zal haar opmerkingen bij het Belgische ontwerpplan in de komende weken aan ons land bezorgen. Europa vraagt daarnaast aan de lidstaten om ook de bevolking en alle stakeholders actief te betrekken bij het beleid.

Daarom lanceren de verschillende overheden in ons land één publieksbevraging. Burgers en andere stakeholders krijgen zes weken lang - vanaf dinsdag 4 juni tot en met maandag 15 juli - de kans om deze vragenlijst in te vullen.

Vijftien vragen

De vragenlijst bevat een 15-tal vragen. Die gaan onder meer over vervoersmodi, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vergroening van fiscaliteit en betrokkenheid bij het klimaat- en energiebeleid. De resultaten van deze bevraging zullen zichtbaar verwerkt worden in het plan, dat in zijn definitieve vorm opnieuw bezorgd wordt aan de Europese Commissie eind december 2019.

Naast de enquête, krijgen burgers en stakeholders ook de mogelijkheid om via mail hun bemerkingen te geven bij het Nationaal Klimaat- en Energieplan.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Om de energieomslag te realiseren hebben we de steun en de inspanningen van alle burgers, bedrijven en overheden nodig. Daarom is het van belang om hen ook inspraak te geven bij het beleid.”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel: “Het klimaat is van ons allemaal. Via deze publieksbevraging heeft iedereen de kans om input te geven en zo het Nationaal Klimaat- en Energieplan mee verder vorm te geven.”

De website met de enquête en de mailadressen zijn terug te vinden op: www.nationaalenergieklimaatplan.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief