Nieuws

14 oktober 2021

Oosterweelwerken op Linkeroever minstens 6 maanden vroeger klaar

Goed nieuws voor de inwoners van Linkeroever en Zwijndrecht. De Oosterweelwerken zullen minstens 6 maanden sneller klaar zijn dan gepland. Dat deelde Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters mee in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken tijdens de voortgangsrapportage van het Toekomstverbond.

"Gezien corona en de toevoeging van de leefbaarheidsprojecten na de start van de werken, is dit een bijzondere prestatie", aldus minister Peeters.

"Dankzij een goede samenwerking met zowel onze aannemers als de lokale stakeholders zijn we erin geslaagd de werken te versnellen zodat ze eerder klaar zullen zijn", zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis.

Geluidsschermen


Sinds 2018 wordt er gewerkt aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht. Die werken gaan stevig vooruit, toonde Luc Hellemans aan bij de zesmaandelijkse Voortgangsrapportage. Verschillende onderdelen van de werf werden of worden nog dit jaar helemaal opgeleverd. Zo werd in september het gloednieuwe op- en afrittencomplex in Waaslandhaven-Oost opgeleverd. Eind deze maand is het vernieuwde wegdek van de E17 in beide rijrichtingen klaar. Aansluitend wordt de tweede reeks van geluidsschermen langs diezelfde snelweg geplaatst. De geluidsschermen zijn een van de projecten die deel uitmaken van het Ringpark West, dat de levenskwaliteit van de inwoners van Zwijndrecht en omgeving flink moet verbeteren. Deze projecten kregen pas in 2019 groen licht, een jaar nadat de aannemer op Linkeroever en in Zwijndrecht van start ging.

"We hebben intensief rond de tafel gezeten met het gemeentebestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer, onze aannemers en andere partners om te bekijken waar we werk met werk kunnen combineren. Het resultaat daarvan is een dubbele winst. Enerzijds zullen we meer werken tegelijk uitvoeren. Anderzijds zullen we niet alleen de leefbaarheidsprojecten maar ook de wegenwerken vroeger kunnen afronden dan oorspronkelijk gepland. Zonder impact op het budget", stelt Luc Hellemans.

Werken langs Viaduct van Merksem starten op

Waar men op de linkeroever al vertrouwd is met de Oosterweelwerf, worden de werken ook op de rechteroever steeds meer zichtbaar. Vanaf maandag 18 oktober worden aan het verkeerscomplex in Merksem de twee opritten richting Nederland uit dienst genomen, tot het einde van de werken in 2030. Daar worden de voorbereidende werken uitgevoerd voor de aanleg van de tijdelijke R1, de Bypass.

De opstart van de werken aan de Scheldetunnel is dan weer met drie maanden vertraagd, van september naar december, omwille van de PFOS-problematiek. Ook op de aanleg van het Oosterweelknooppunt zal PFOS een impact hebben. De verlaging van de PFAS-norm voor vrij hergebruik van 8 naar 3 µg/kg ds, heeft een impact op het grondverzet binnen deze projecten. Wat dat betekent voor de planning van deze werken is nog niet helemaal duidelijk. Daarvoor moeten eerst bijkomende onderzoeken en studies worden afgerond. "Ook hier zetten we het voorzichtigheidsprincipe verder en worden bijkomende metingen uitgevoerd op de werfzone Oosterweelknoop. De volksgezondheid primeert", zegt minister Peeters.

Met Minder Hinder door de werken

Op de linkeroever en in Zwijndrecht verlopen de werken zonder al te grote problemen voor het verkeer. Dat is ook de ambitie voor de werken op de rechteroever. Om dat waar te maken, wordt er volop werk gemaakt van maatregelen die een volwaardig alternatief bieden voor de autoverplaatsingen richting Antwerpen.

Begin december en begin 2022 openen er langs de stadsrand drie Park and Rides die weggebruikers de mogelijkheid bieden om over te stappen op de (deel)fiets of het openbaar vervoer om de laatste kilometers richting het stadscentrum vlot af te leggen. Daarnaast wordt ook flink geïnvesteerd in het wegwerken van missing links van bestaande fietsinfrastructuur, of het creëren van nieuwe fietspaden.

Haventracé

Het Haventracé heeft als doelstelling het doorgaand verkeer rond de stad leiden en werd opgedeeld in drie pijlers: de Oostelijke verbinding wordt getrokken door het Agentschap Wegen en Verkeer, de Tweede Tijsmanstunnel door Lantis en de aansluiting van de R2 op de E34 door het agentschap Martieme toegang en Mobiliteit en Openbare Werken. Wat de E34 betreft kan het Plan-MER starten. Uit de tweede haalbaarheidsstudie voor de Tijsmanstunnel kwam de realisatie van een nieuwe tunnel voor doorgaand verkeer met renovatie van de bestaande tunnel voor lokaal verkeer als beste oplossing naar voren. "Dit is de meest gedragen oplossing zowel qua functionaliteit als waardebeoordeling door stakeholders", aldus minister Peeters. "Zo garanderen we de verkeersafwikkeling op de weg en het water." Op dit moment loopt verder onderzoek naar onder meer de contractvorm, financiering en detailleringen van de variant. "Ons doel is om dit dossier in 2022 in de markt te zetten." Voor de Oostelijke verbinding is het de ambitie om begin 2022 de onderzoeksfase te starten zodat er eind 2023 een voorkeursbesluit op tafel kan liggen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief