Nieuws

15 juni 2023

Op 1 juli zet De Lijn belangrijke stap richting haar nieuwe net - Reisinformatie nu beschikbaar

Op 1 juli zet De Lijn een belangrijke stap in de gefaseerde uitrol van Hoppin (basisbereikbaarheid). Het nieuwe openbaar-vervoerssysteem wordt meer zichtbaar op het terrein. Het gaat om een pakket van een honderdtal aanpassingen, zowel kleine als grote verbeteringen in het vervoersaanbod in heel Vlaanderen. Vanaf vandaag staat alle reisinformatie online: reizigers kunnen via de routeplanner op de website controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute. Ook de app van De Lijn bied je vanaf vandaag de nieuwe info.

Het nieuwe De Lijn-netwerk past in de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin (decreet basisbereikbaarheid). De vervoerregioraden* hebben samen een netwerk uitgetekend dat streeft naar efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Het aanbod wordt beter afgestemd op de behoeften van reizigers. Treinen, trams en bussen blijven belangrijke vervoersmiddelen. “Op drukke routes zet De Lijn in op snellere en frequentere bussen en trams. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer wordt er flexibel vervoer geïntroduceerd. Naadloos overstappen kan bij een Hoppinpunt, een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals trein, bus, tram, deelsystemen of flexibel vervoer (flexbus of -taxi)”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Communicatie voor reizigers

Vanaf vandaag, 15 juni 2023, kunnen reizigers hun route opzoeken in de routeplanner van De Lijn: als je een datum vanaf 1 juli ingeeft, kan je bekijken of er voor jou iets wijzigt. Op de gemeentepagina's (www.delijn.be/gemeentenaam) kunnen reizigers sinds 15 mei gedetailleerde beschrijvingen en plannen vinden van de nieuwe verbindingen. Lokale besturen verspreiden deze informatie ook via hun eigen gemeentelijke infokanalen. Gedrukte regiofolders zijn verkrijgbaar in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en in de Lijnwinkels.

Hoppin: een netwerk met vier vervoerslagen

Het netwerk openbaar vervoer bestaat uit vier vervoerslagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Door deze vervoerslagen beter met elkaar te verbinden en geïntegreerde informatie aan te bieden, zullen reizigers vlot van de ene modi op de andere kunnen overstappen.

  • Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen. 
  • De bussen en trams van het kernnet zorgen voor de verbinding tussen grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals bijvoorbeeld scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
  • Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaat, kan deel uitmaken van dit net.
  • Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn treinen, het kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Het vervoer op maat (‘flexvervoer’) kan hier een oplossing bieden. Het complementair vervoer op maat aanbod varieert van een buurtbus of een collectieve taxi die reizigers vervoert op afroep tot allerlei deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen. Ook het aanbod voor personen met een ernstige fysieke beperking (doelgroepenvervoer) valt hieronder. Het vervoer op maat zal gereserveerd kunnen worden via de mobiliteitscentrale (Hoppincentrale).

*Wat is een vervoerregioraad?

Vlaanderen werd ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert binnen de vervoerregio. De vervoerregioraad is de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen. Alle steden en gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, door de burgemeester of de schepen van mobiliteit. Daarnaast zit ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, Het Agentschap Wegen en Verkeer in de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuw vervoerplan opgesteld en goedgekeurd voor hun regio.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief