Nieuws

8 januari 2024

Op zaterdag 6 januari start de grootste fase van het nieuwe openbaar vervoernet van De Lijn

Op 6 januari 2024 geeft De Lijn het startshot voor de belangrijkste stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Ruim 90 % van het nieuwe net is dan ingevoerd. In deze fase start bovendien het De Lijn Flex (de opvolger van de belbus), vraagafhankelijk vervoer dat je reserveert via de Hoppincentrale (app, website en telefooncentrale).

De nieuwe vervoersplannen werden opgesteld en goedgekeurd door de lokale besturen voor hun regio binnen de 15 vervoerregioraden. In de afgelopen maanden werden de maatregelen van fase 2 verder besproken met alle lokale besturen en binnen de vervoerregioraden. De Lijn zal samen met de verschillende vervoerregio’s de transitie monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Sinds midden november 2023 kan de reiziger via de website en app van De Lijn alle concrete informatie terugvinden en bekijken of er wijzigingen zijn aan zijn vertrouwde reisroute. Ook kon de reiziger zijn Flexrit voor een rit al reserveren sinds begin december 2023 via de Hoppincentrale. Reserveren is immers mogelijk vanaf 30 dagen tot 30 minuten voor vertrek via de app of telefonisch.

Wat verandert er op 6 januari 2024?

De Lijn brengt de principes van Hoppin in praktijk. Met Hoppin wordt het netwerk vraagvolgend: het wordt sterker op verbindingen waar er grote vraag is naar openbaar vervoer. Hoppin streeft zo naar een efficiënter gebruik van de bestaande middelen door zich te concentreren op de routes waar de vraag het grootst is. Dit betekent dat het nieuwe netwerk op verschillende locaties de routes 'optimaliseert': de bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers instappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen. Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. Aanpassingen aan het netwerk hebben ook impact op de haltes.

Het Flexvervoer start in heel Vlaanderen. Op specifieke momenten en locaties waar het inzetten van een reguliere bus niet efficiënt is, start vanaf 6 januari het flexvervoer. De huidige belbussen worden vervangen door het nieuwe Flexvervoer. Maar het Flexvervoer is uitgebreider dan het huidige belbusaanbod, niet alleen omdat het een groter gebied bestrijkt en meer gemeentes bedient, maar ook een ruimere beschikbaarheid biedt. De Flexbussen krijgen doorgaans bredere tijdsvensters waarin de reiziger kan rekenen op het vervoer. De reiziger kan zijn Flexrit voor een rit reserveren via de Hoppincentrale (app, website of telefoon). Reserveren is mogelijk vanaf 30 dagen tot 30 minuten voor vertrek via de app of telefonisch. Alle tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn zijn ook geldig op de Flexbussen.

Voor mensen met een mobiliteitsbeperking blijven de Diensten Aangepast Vervoer (DAV’s) en Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV’s) momenteel onveranderd, de doelgroep kan zo blijven rekenen op haar vertrouwde dienstverlening,

Hoppin is een gelaagd netwerk. De trein, tram en bus blijven vaste waarden en worden nu nog beter op elkaar afgestemd. Flexvervoer en deelsystemen zijn een goede oplossing voor het voor- of natraject van de verplaatsing met het openbaar vervoer. Hoppin heeft bovendien de ambitie om belangrijke attractiepolen zoals ziekenhuizen beter bereikbaar te maken.

Tot slot streeft Hoppin naar een overzichtelijker netwerk waarbij de bediening van een specifieke lijn eenvoudig te begrijpen is aan de hand van het lijnnummer. Daarom maakt De Lijn van deze gelegenheid gebruik om nieuwe lijnnummers toe te wijzen. Een stadslijn met een hoge frequentie zal een enkel cijfer als lijnnummer krijgen. Streeklijnen, waarop je de hele dag kunt rekenen, krijgen twee cijfers. Functionele lijnen, zoals schoollijnen of lijnen die alleen tijdens de spitsuren rijden, krijgen drie cijfers. Tramlijnen worden voorafgegaan door het prefix 'T', of 'M' als ze ook ondergronds rijden. Snellijnen krijgen het prefix 'X' (van expresslijn) en nachtlijnen herken je aan het prefix 'N'. Deze hernummering wordt geleidelijk ingevoerd in overeenstemming met het faseringsschema.

Communicatie voor de reiziger

Reizigers kunnen sinds midden november controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute en of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen via de routeplanner. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie. Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle aanbodsverbeteringen.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast werden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de wijzigingen per regio.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief