Nieuws

2 januari 2020

Op zoek naar een toekomst voor het E17-Viaduct in Gentbrugge

De Vlaamse Regering besliste in mei 2019 om de Verkenningsfase voor het E17-Viaduct in Gentbrugge op te starten. De Werkvennootschap werd aangeduid als initiatiefnemer en zal de coördinatie opnemen samen met het Departement Omgeving. Ondertussen werd een studieteam aangesteld van experten die de Verkenningsfase zullen uitvoeren. Dat studieteam bestaat uit het ingenieursbureau SWECO, het landschapsarchitectuurbureau 51N4E en het communicatiebureau ‘Common Ground’. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt de komende jaren werk van een renovatie van dit viaduct en we zijn ook op zoek naar een langetermijnoplossing. De Werkvennootschap start in 2020 vanaf een wit blad en gaat samen met alle belanghebbenden op zoek naar een duurzame toekomst voor het E17-Viaduct in Gentbrugge.”

‘Complex Project’ zorgt voor draagvlak
De toekomst van het E17-Viaduct in Gentbrugge wordt onder de loep genomen als ‘Complex Project’. Dat is een procedure van de Vlaamse Overheid om complexe infrastructuurprojecten geïntegreerd uit te voeren, met veel aandacht voor overleg, samenwerking en draagvlak. Tijdens de Verkenningsfase worden de grote lijnen van het proces, van vandaag tot projectrealisatie, in kaart gebracht. In deze fase wordt samen met alle belanghebbenden gezocht naar een eenduidige probleemdefinitie en gedragen projectdoelstellingen. De Verkenningsfase leidt tot een startbeslissing, waarna het ‘Complex Project’ in de Onderzoeksfase terecht komt.

Lydia Peeters: “Kijken naar de toekomst”
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: “Dankzij de procedure van de Complexe Projecten gaan we op zoek naar een toekomst voor dit viaduct met iedereen. We betrekken iedereen al vanaf een heel vroeg stadium. We tekenen zelf geen oplossing uit en we willen samen met iedereen een gedragen oplossing realiseren. We betrekken alle administraties, bewonersgroepen, belangenorganisaties, de stad Gent en de gemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen.”

Studieteam in de startblokken
De Werkvennootschap stelde een studieteam aan om haar te ondersteunen bij deze opdracht. Dat studieteam bestaat uit drie adviesbureaus (SWECO, Common Ground en 51N4E) en bevat niet alleen mobiliteitsexperts en ingenieurs, maar ook landschapsarchitecten, leefbaarheidsexperts, communicatie- en stakeholdermanagers. Zij bereiden zich momenteel voor om vanaf begin volgend jaar met hun brede consultatieronde beginnen. Deze Verkenningsfase moet dan uitmonden in een startbeslissing eind 2020.

Meer info over het decreet Complexe Projecten: http://www.complexeprojecten.be/

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief