Nieuws

6 mei 2019

Open Vld stelt integraal mobiliteitsplan Limburg voor

In een garage in Hechtel-Eksel stelden de kopstukken van Open Vld hun geïntegreerd Limburgs mobiliteitsplan voor. Daarbij krijgen alle vervoersmiddelen hun plaats, wordt bestaande infrastructuur veel beter benut en blinde vlekken eindelijk ontsloten. Marino Keulen: “We tekenen voor Limburg een heel nieuw plan uit waarbij elke Limburger zich veel vlotter kan verplaatsen binnen en buiten de provincie.” Nele Lijnen: “We willen de bestaande infrastructuur veel beter benutten en waar nodig aanvullen met extra lijnen.”

Open Vld Limburg stelde zijn mobiliteitsplan voor in Volvo-garage Rutten in Hechtel-Eksel. Een symbolische plek, want het gaat om de eerste energieneutrale garage in België waar in de toekomst de Noord-Zuidverbinding zou moeten passeren. De Limburgse Open Vld-lijsttrekkers Patrick Dewael en Lydia Peeters stelden samen met hun respectievelijke runner-ups, Nele Lijnen en Marino Keulen, een concreet plan voor dat van Limburg een vlot toegankelijke regio moeten maken. Daarbij krijgt elk vervoersmiddel zijn plaats.

Liberalisering Limburgs spoornet

De NMBS is er tot nu toe niet in geslaagd om Limburg vlot te ontsluiten. Open Vld wil daarom het heft in eigen handen nemen door een opsplitsing te maken tussen infrastructuur en uitbating. De infrastructuur blijft in handen van de overheid, de uitbating gebeurt door één of meerdere privébedrijven.

Hasselt wordt hierbij een super-HUB met een regelmatige en snelle verbinding naar de grote steden buiten Limburg: Antwerpen, Brussel en Luik. Vanuit de andere treinstations in Limburg worden
heen- en weerlijnen ingelegd naar Hasselt.

Nele Lijnen, plaats twee op de Kamerlijst: “We halen de mosterd in Nederland waar dit systeem al goed werkt. Niet alleen ging de frequentie en de kwaliteit hierdoor omhoog, het systeem leidde er ook tot twintig procent meer reizigers.”

Ontsluiting van Noord- en Oost-Limburg

Het noorden en oosten van Limburg zijn nog altijd te weinig ontsloten. Ook de realisatie van Spartacus zou daar niets aan veranderen. Open Vld wil daarom een vlotte en frequente busverbinding op twee assen: in het oosten de N78 van Lanaken tot Kinrooi en in het noorden de N73 van Leopoldsburg tot Kinrooi.

Marino Keulen, plaats twee op de Vlaamse lijst: “Collectief vervoer is voor een reiziger pas aantrekkelijk als het snel en met een hoge frequentie beschikbaar is. Speciaal voor het noorden en het oosten van Limburg is een heen- en weerbus met een beperkt aantal haltes en een aangepaste verkeerslichtenregeling een prima oplossing.”

Geen kilometerheffing in Limburg

Voor Open Vld is het geen optie om Limburg onvoldoende te ontsluiten op het vlak van mobiliteit en vervolgens rekeningrijden in te voeren. Een kilometerheffing moet files bestrijden, niet zomaar het belastinglaatje vullen. Waar geen files zijn, moet men de mensen ook niet bijkomend gaan belasten.

Patrick Dewael, lijsttrekker van de Kamerlijst: “Limburgers nemen al te vaak noodgedwongen de wagen bij gebrek aan alternatieven. Zolang er onvoldoende mogelijkheden zijn om de kilometerheffing te ontwijken, komt ze neer op een pure belastingverhoging. Daar verzetten wij ons tegen.”

Proeftuin Limburg

Open Vld wil het nadeel van de onbereikbaarheid binnen en buiten Limburg ombuigen naar een voordeel. De partij wil van Limburg een proeftuin of regelluwe zone maken om te experimenteren met nieuwe technologieën. Waar onderzoek en ontwikkeling gebeurt, zal ook de eerste productie plaatsvinden en zo trekt Limburg nieuwe en toekomstgerichte investeringen aan.

Als de Spartacuslijn er komt, is zij dankzij haar eigen bedding ideaal om testen uit te voeren met zelfrijdende trams. Limburg kan daarnaast ook een Europese testregio worden voor zelfrijdende wagens. Dit trekt niet alleen verschillende automerken aan om hier tests te komen uitvoeren, mogelijk overwegen zij ook hun onderzoek en ontwikkeling naar Limburg te verhuizen.

Lydia Peeters, lijsttrekker van de Vlaamse lijst: “Naar analogie met de regelluwe zones voor energie, zouden we van Limburg een proeftuin kunnen maken voor nieuwe technologieën op het vlak van mobiliteit. Op die manier zetten we onze achterstand om in een voorsprong.”

Uitvoering beslist beleid

Uiteraard wil Open Vld dat beslist beleid eindelijk wordt uitgevoerd. Daarbij denkt de partij in de eerste plaats aan het onverkort uitvoeren van de sneltramlijnen Spartacus 1 en 2, en de activering van spoorlijn 18 als derde lijn.

Marino Keulen: “Het vrijmaken van het nodige budget moet gebeuren bij het begin van de volgende legislatuur. Als we kijken welke budgetten voor de Antwerpse en de Brusselse ring zijn vrijgemaakt, dan kan een fractie daarvan zeker naar Limburg vloeien.”

Ook de Noord-Zuidverbinding, waarover zulke grote consensus bestaat, moet er eindelijk komen. Zelfs als liberalen, vindt de partij dat de macht van het individu in deze te ver is gegaan.

Nele Lijnen: “In het kader van de procedure ‘Complex Project’ kan iedereen een voorstel doen. Ik roep op om alle redelijke voorstellen zo snel mogelijk te onderzoeken. Laten we de gouverneur de nodige ruimte geven om zijn ronde verder te zetten als procesbegeleider.”

Tot slot wil Open Vld ook nog inzetten op de uitbreiding van carpoolparkings en groene deelmobiliteit, gaande van elektrische auto’s, deelfietsen of steps.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief