Nieuws

29 maart 2024

Openbaar onderzoek gestart voor bouw nieuwe Maasbrug in Maaseik

Langs Vlaamse kant is het openbaar onderzoek gestart voor de bouw van de nieuwe brug over de Maas in Maaseik, dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De uiterste beslissingsdatum voor de vergunningsaanvraag is 30 augustus 2024. Daarnaast heeft De Vlaamse Waterweg NV deze week ook haar goedkeuring gegeven aan een nieuwe overeenkomst tussen de waterwegebeheerder en het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Door deze overeenkomst kunnen de voorziene EFRO-middelen voor de vervanging van de huidige brug over de Maas inMaaseik ook effectief worden toegekend. Het project kan reken op 6,6 miljoen aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “We hebben gekozen voor een volledig nieuwe ‘future proof’ brug, hiermee grijpen we de kans aan om de fiets- en voetvoorzieningen op de brug te optimaliseren. Het project kadert ook in onze aanpak rond waterbescherming- en beheersing in de Maasvallei”, aldus minister Peeters.

Begin februari 2024 heeft minister Peeters bekend gemaakt dat De Vlaamse Waterweg nv de aannemer voor het project had aangesteld voor de bouw van de nieuwe Maasbrug. Het project werd toegewezen aan de TM Hye - Victor Buyck – Hoogmartens. Vanuit Vlaanderen voorziet minister Peeters 20 miljoen euro.

“De huidige brug is sterk verouderd en kreeg nog extra te lijden tijdens de waterbom in 2021. Op basis van inspecties die we lieten uitvoeren werd de brug ingedeeld in categorie 4, wat betekent ‘dringend aan te pakken’. Daarnaast is er op de huidige brug ook onvoldoende plaats voorzien om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken. Op basis hiervan werd beslist om de brug volledig te herbouwen en niet meer te renoveren. In de ruime omgeving is het ook de enige vaste oversteek om de gemeenschappelijke Maas over te steken, op die manier zorgen we ook dat de regio bereikbaar blijft tijdens de werken. Het is positief dat het openbaar onderzoek is gestart, het project zit hiermee op schema”, duidt minister Peeters.

Tijdens het studietraject werd in overleg met stakeholders, zowel aan Vlaamse zijde als aan Nederlandse zijde, consensus bereikt over o.a. de locatie, het concept en het dwarsprofiel van de brug. Zo wordt de nieuwe brug 185 meter lang, dat is maar liefst 33 meter langer dan de huidige brug, en 21 meter breed. Het duurzame ontwerp zorgt voor beter gescheiden, veiligere verkeersstromen. Op een gemiddelde werk/schooldag maken zo’n ±1.500 fietsers de oversteek en tijdens het weekend is er ook enorm veel recreatief fietsverkeer. Fietsers en voetgangers krijgen in de toekomst een afgescheiden zone van respectievelijk 5,8 m en 3,5 m breed.

Aan Nederlandse kant zal de omgevingsvergunning door de Vlaamse Waterweg nv vermoedelijk tegen september 2024 aangevraagd kunnen worden. De voorbereidende werken voor de nieuwe brug zullen starten in de zomer van 2024.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief