Nieuws

19 april 2024

Openbaar onderzoek voor plaatsing geluidsscherm langs E314 Genk richting Lummen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Genk gaan in 2024 een geluidsscherm plaatsen langs de E314, vanaf op- en afrit Genk-Oost tot na de brug met de Herenstraat in de richting van Lummen. Het betonnen geluidsscherm zal een lengte van 2,15 km hebben, met hoogtes variërend van 3 meter tot 7 meter. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 19 mei 2024. De werken starten in de tweede helft van 2024. De Vlaamse overheid en de gemeente Genk maken hiervoor 7,7 miljoen euro vrij.

Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert op verschillende manieren geluidshinder, veroorzaakt door het wegverkeer, te verminderen. Eén van de maatregelen is een geluidsscherm plaatsen. “Het geluidsscherm gaat de geluidshinder in de achterliggende woonzone verminderen. Bovendien voorkomt geluidsabsorberend materiaal, dat wordt aangebracht aan de snelwegzijde van het scherm, dat het geluid wordt gereflecteerd naar de overkant van de snelweg. Daarnaast houden we ook rekening met het aanzicht. Aan de bewoonde zijde komt een groenwand met klimplanten. Vanuit Vlaanderen voorzie ik hiervoor 5,84 miljoen euro,” aldus de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare werken.

Kennisgeven plannen openbaar onderzoek

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig om bomen te rooien en taluds op te hogen waarop het geluidsscherm komt. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 19 mei 2024. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan:

  • na afspraak op het gemeentehuis van Genk
  • online via www.omgevingsloket.be,
  • online via de webpagina van het besproken project.

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Genk.

Werken in 2024

De werken zijn voorzien voor de tweede helft van 2024 en duren zo’n 5,5 maanden. De startdatum is onder andere afhankelijk van het ontvangen van de omgevingsvergunning. Voorafgaand aan de plaatsing, voert AWV eerst de nodige voorbereidende werken zoals in de bermen snoeien en rooien. De grondwerken aan de taluds nemen een groot deel van de uitvoering in beslag.

    Meer nieuws

    Graag op de hoogte blijven?

    Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief