Nieuws

7 juli 2022

Oplossing Noord-Zuid komt dichterbij dan ooit

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaat in dialoog met het bedrijf dat een beroep bij de Raad van State indiende tegen het voorkeursbesluit complex project Noord-Zuid. “We zijn er vast van overtuigd dat we hen een antwoord en oplossing kunnen bieden op de door hun geformuleerde vragen en aandachtspunten”, aldus minister Peeters. Dat er slechts 1 beroep werd ingediend bewijst voor minister Peeters het brede draagvlak voor de concrete mobiliteitsoplossing met twee tunnels en de effectiviteit van het participatieve proces van Noord-Zuid Limburg. “Zo ver zijn we nog nooit geraakt. We gaan nu verder, met alle belanghebbenden waaronder ook het bedrijf dat een beroep tot nietigverklaring indiende, het alternatief uitwerken. Het uitgangspunt blijft nog steeds 2024 voor de start van de voorbereidende werken.”

Verdere stappen

De Werkvennootschap die het complex project Noord-Zuid Limburg, samen met het Departement Omgeving in goede banden leidt, gaat er nu alles aan doen om de bezorgdheden bij het bedrijf weg te nemen zodat de timing van 2024 gehaald wordt. Het beroep wordt nu door het projectteam en de betrokken advocaten grondig geanalyseerd. Het betreft een beroep tot nietigverklaring door een bedrijf dat vreest voor de mogelijke impact op het bedrijf zelf en de toekomstige bedrijfsvoering. Het beroep stelt echter de keuze en de onderbouwing voor het voorkeursalternatief, met één tunnel onder Helchteren en één onder Houthalen, niet in vraag. De plannen zijn ondertussen ook al verder uitgewerkt door Studio NZL. Er is de grote overtuiging dat de vragen en bekommernissen van het bedrijf in kwestie oplosbaar zijn.

“Het staat iedereen vrij om zijn of haar rechten en belangen te verdedigen en te vrijwaren voor de Raad van State”, aldus minister Peeters. “De geformuleerde vragen en aandachtspunten zullen een duidelijk antwoord krijgen in de eerstkomende periode. We gaan uiteraard ook opnieuw in overleg met het bedrijf in kwestie om tot een gedragen oplossing te komen.”

Uitwerkingsfase

De uitwerkingsfase van het complex project Noord-Zuid Limburg is ondertussen volop gestart met werksessies en tal van overlegmomenten. In de uitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder in detail uitgewerkt tot een concreet project. Ook in deze fase trekken we volop de participatieve kaart. Het einde van deze fase is nog steeds voorzien in 2024. Op dat moment ligt er een uitvoerbaar project op tafel dat aanbesteed en uitgevoerd kan worden.

In de tussentijd werken we ook verder aan een aantal realisaties die de verkeersveiligheid nu al ten goede komen op het terrein, zoals de aanleg van brede fietspaden langs de Grote Baan, het bouwen van een fietsbrug over de bestaande Noord-Zuid in Helchteren-Noord en de multimodale ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid", besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief