Nieuws

10 februari 2022

Oppositie en meerderheid zijn tevreden over nieuwe stand van zaken leerlingenvervoer

Vandaag kwam in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs aan bod. Commissieleden van meerderheid en oppositie waren het erover eens dat er reeds heel wat vooruitgang is geboekt binnen een dossier dat al decennia lang de verkeerde richting uitgaat. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het is een intensief proces van inspraak, overleg en maatwerk maar ik ben vastberaden om hier verder het verschil te maken voor de 5.000 leerlingen van het buitengewoon onderwijs.”

De minister lichtte in de commissie ook de meest recente stand van zaken toe. In het totaal werd er een oplossing gezocht voor 5.020 leerlingen verspreid over 323 scholen, die boven de 90 minuten (enkele rit) zaten. 

“Ondertussen hebben alle scholen een voorstel voor aangepaste routeplannen gekregen. 241 scholen hebben zich al expliciet akkoord verklaard met deze nieuwe aangepaste reisroutes. Voor 118 scholen is men alvast gestart met deze nieuwe vervoersplannen. 60 scholen starten midden februari en 63 scholen hebben aangegeven om te starten na de Krokusvakantie. Er zijn ook een aantal scholen die ons expliciet hebben gevraagd om dit schooljaar niets meer te veranderen. Hiermee gaat De Lijn nogmaals in overleg om 100% zeker te zijn”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. ”In totaal zijn er 221 grote bussen extra ingezet en 195 taxi’s of minibusjes, dit telkens naargelang de noden van de scholen.”

In kader van maatwerk worden er grote bussen ingezet maar ook taxi’s en minibussen. Probleem is hier dat Departement Onderwijs hier geen busbegeleiders voor wil inzetten, terwijl sommige leerlingen daar wel nood aan hebben. Ook hier pleit minister Peeters voor maatwerk naar gelang de zorgnoden van elk individueel kind. Om vooruitgang te boeken heeft Peeters geduid dat er pragmatisch gewerkt dient te worden en de zorgnoden hier primeren.

Herbekijk hier de Commissie Mobiliteit. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief