Nieuws

18 september 2023

Participatietraject voor studie herinrichting turnhoutsebaan Borgerhout van start

TWEEDE PUBLIEKSMOMENT TIJDENS REUZENSTOET OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en water-link (i.s.m. Aquafin) willen de Turnhoutsebaan (N12) in Borgerhout, tussen de Kerkstraat en de Noordersingel (R10), van gevel tot gevel heraanleggen. Daarvoor werd in maart 2023 het projectteam aangesteld op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Alvorens de plannen concreet uitgewerkt worden, wil het studieteam te weten komen wat er leeft bij de bewoners, handelaars en gebruikers van de straat. Om tot een sterk gedragen ontwerp te komen, worden alle belanghebbenden en geïnteresseerden betrokken via een co-creatief ontwerptraject. Op zaterdag 23 september organiseert het studieteam een tweede publieksmoment tijdens de Reuzenstoet.

In maart 2023 hebben opdrachtgevers AWV en water-link (i.s.m. Aquafin), in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen, een projectteam aangesteld om de plannen voor de studie over de herinrichting van de Turnhoutsebaan (N12) vorm te geven. 

“We willen de mobiliteit en de leefkwaliteit van de baan sterk verbeteren en er volwaardige voorzieningen aanbieden voor alle weggebruikers. Concreet gaat het over het traject van ongeveer 1,2 kilometer tussen de kruispunten van de Kerkstraat en de Noordersingel (R10)”, vertelt minister Peeters. “Doorheen de studie wordt ook sterk gefocust op het creëren van meer ruimte voor mensen, groen en recreatie. Zo wil het projectteam ervoor zorgen dat de Turnhoutsebaan opnieuw de bruisende ontmoetingsplek wordt die ze ooit was.”

Participatiemoment tijdens optocht van de Reuskens

Tijdens familiefestival Borgerrio, op 24 juni 2023, peilde het studieteam een eerste keer naar wat er leeft in de straat. Bewoners, handelaars en weggebruikers deelden hun bezorgdheden, kennis en expertise over de baan. Op zaterdag 23 september, tijdens de optocht van de Reuskens, staan de experten van het team opnieuw paraat in het pand van vroegere ijzerwarenwinkel ‘De Oude Pik’ (Turnhoutsebaan 98). Tussen 11.30 en 17.00 uur verzamelen ze meningen en inzichten aan de hand van een grote maquette.

Verdere stappen

Het participatieve studietraject heeft als doel een voorontwerp op tafel te leggen tegen het voorjaar van 2025. Doorheen de studie koppelt AWV de ontwerpvoorstellen regelmatig terug, waarna ze aangepast en verfijnd worden. Dat gebeurt op basis van brede publieksmomenten, zoals tijdens de Reuzenstoet, maar ook door middel van interviews, tijdens werkbanken met experten en werkateliers met geëngageerde buurtbewoners en gebruikers van de baan. Zodra het voorontwerp is afgeklopt, wordt in het vervolgtraject een dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning opgemaakt en volgt de uitwerking van een finaal ontwerp en een aanbestedingsdossier. De start van de werken hangt af van een vlot verloop van die procedures en volgt ten vroegste in 2026.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief