Nieuws

24 januari 2020

Pendelfonds geeft 31,5 miljoen euro subsidies aan bedrijven

Het Pendelfonds dat is opgericht om mensen te stimuleren om onder meer tijdens het woon-werkverkeer makkelijker de fiets te nemen, is geëvalueerd. Dat kwam naar voren in de Commissie Mobiliteit van afgelopen donderdag. Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring.

“Dat klopt en we gaan aan de slag met de aanbevelingen van de evaluatienota”, verteld Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “We hebben deze week pas het evaluatieverslag gekregen. We hadden eerder aangekondigd dat de voorziene evaluatie er in 2019 zou zijn, ze is dus nog kersvers.”

Een conclusie is dat het aantal ingediende dossiers tijdens de voorbije twaalf jaar is vertienvoudigd. Het aantal gesubsidieerde dossiers is ongeveer verviervoudigd. In totaal is vanuit het Pendelfonds 34,1 miljoen euro aan subsidies aan bedrijven toegekend. Daarbij waren in totaal meer dan 300.000 werknemers bij betrokken. Meer dan de helft van de gesubsidieerde bedrijven zijn grote bedrijven.

Een andere conclusie is dat met betrekking tot de impact van de reeds afgeronde oproepen voor het Pendelfonds blijkt dat uit de evaluatie het procentueel aandeel autosolisten van ongeveer 72 procent tot 63 procent is gedaald. Binnen de duurzame modi kent de fiets de grootste stijging, van 11 procent tot 17 procent. De trein is de tweede grootste stijger binnen de duurzame modi en gaat van 2,78 naar 4,47 procent. Er zijn grosso modo 20.000 duurzame gebruikers bij gekomen. Het aandeel van de duurzame modi is daarnaast ook duidelijk toegenomen, van 25 procent naar 35 procent. "Ik zal nu eerst de evaluatienota bespreken met de verschillende betrokken partners alvorens een beslissing te nemen over eventuele aanpassingen die ik zal doen aan het Pendelfonds." zegt Lydia Peeters

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief