Nieuws

6 juli 2023

Eerste spadesteek voor fietsverbinding onder de Havenlaan in Diepenbeek

Op donderdagmorgen 6 juli werd in Diepenbeek de symbolische eerste spadesteek gegeven van een gloednieuw fietssnelwegenproject. Provincie Limburg start er namelijk met de aanleg van fietspaden en een nieuwe fietstunnel onder de Havenlaan op de fietssnelweg F72 die Hasselt met Maastricht verbindt. Op die manier wordt het jaagpad aan de zuidzijde van het Albertkanaal toegankelijk als vlotte fietsverbinding en kruist de fietssnelweg de Havenlaan ondergronds.

De verbinding is een cruciale schakel op de F72 fietssnelweg die grotendeels de jaagpaden van het Albertkanaal volgt. Vanaf volgend jaar kan je namelijk volledig veilig en autovrij fietsen van fietsbrug de Langeman in Hasselt tot de industrie van Genk-Zuid. Samen met de F5 (Antwerpen-Hasselt) ontstaat zo een vlot befietsbaar geheel dwars doorheen de provincie, beter gekend als de Albertkanaalroute.

“Dit traject ontsluit tal van tewerkstellingspolen per fiets, zoals bijvoorbeeld Flanders Logistics Valley op de voormalige Ford site, enkele kilometers ten oosten van de projectlocatie. Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten wij als overheid ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan en daar staan investeringen tegenover. Het werk is nog niet af, maar we werken komende jaren hard verder op het uitgestippelde (fiets)pad met alle beleidsniveaus. Met een gedeelde fietsambitie kunnen we versneld zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen.”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Comfortabele helling

Ten westen van het sas, net voor de waterkrachtcentrale, buigt een 4 meter breed fietspad af langs het bestaand jaagpad van het Albertkanaal. Een 18 meter lange en 3,5 meter hoge fietstunnel onder de Havenlaan gekoppeld aan een helling van maximum 4% overwint het hoogteverschil van het sas. Tussen de zonnepaneelvelden ten oosten van het sluizencomplex sluit het nieuwe fietspad terug aan op het jaagpad naar Genk. In totaal gaat het over een tracé van ongeveer 700 meter gloednieuwe fietssnelweg met aangepaste vleermuisvriendelijke verlichting.

Klaar in voorjaar 2024

Aannemer DCA Infra startte intussen met het bouwrijp maken van de terreinen tussen de Stiemerbeek en het jaagpad. Later in de zomer wordt de tunnel ter plekke opgebouwd in een werfzone langs het Albertkanaal. De geprefabriceerde constructie schuift in het najaar tijdens een weekend naar zijn definitieve locatie onder de Havenlaan. Ten laatste in het voorjaar van 2024 is de missing link op de fietssnelweg F72 voltooid. De totale kostprijs van de werken bedraagt bijna 1,3 miljoen euro.

“Na het succes van fietsbrug “de Langeman” is dit moment opnieuw de start van een cruciale realisatie langs de Albertkanaalroute. Door de Havenlaan via een fietstunnel te kruisen ontstaat er een vlotte en veilige oost-west verbinding langs de zuidzijde van het Albertkanaal. Op die manier blijft provincie Limburg verder werk maken van de uitbouw van het Limburgs fietssnelwegennetwerk.” aldus gedeputeerde Bert Lambrechts.

Fietssnelwegen.be: samenwerkingsovereenkomst vijf Vlaamse provincies en Vlaanderen

Eerder dit jaar is het Vlaamse gewest een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de interprovinciale werking Fietssnelwegen, een project van de 5 Vlaamse provincies. De samenwerking betreft de toetreding bij de website fietssnelwegen.be in het kader van communicatie over fietssnelwegen. Zo kan informatie over werken, projecten en routes die in het beheer zijn van het Vlaamse gewest makkelijker gedeeld worden. Door de samenwerking zal de website fietssnelwegen.be meer up to date informatie bevatten en een vollediger beeld geven van het netwerk.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief