Nieuws

16 oktober 2020

Personenvervoer over het water ondergebracht bij Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadat het verzameldecreet het mogelijk maakte om het personenvervoer over het water toe te wijzen aan één instantie, is er nu de beslissing van de Vlaamse Regering om dit onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) te brengen.

“Vandaag de dag verzorgt MDK reeds een aantal veerdiensten, maar was het personenvervoer over het water nog niet gestroomlijnd. Aangezien ik hier voor de vervoerregioraden kansen zie en omdat het over een specifieke vervoersmodus gaat, heeft de Vlaamse Regering nu beslist om dit toe te wijzen aan MDK.” ,aldus minister Lydia Peeters

In het Vlaams Regeerakkoord was al de bepaling opgenomen dat het personenvervoer over het water aan één instantie toegewezen zou worden. Met het goedgekeurde uitvoeringsbesluit geeft de Vlaamse Regering daar een gevolg aan. “In een verdere fase zal het personenvervoer over het water vorm gegeven worden zodat dit uniform uitgevoerd wordt in heel Vlaanderen,” vervolgt de minister, “enkel de veren op de gemeenschappelijke Maas blijven, omwille van de lopende overeenkomsten met Nederland, toegewezen aan De Vlaamse Waterweg nv.”

“Dit maakt het mogelijk voor de vervoerregioraden om personenvervoer over het water als een waardig alternatief mee te nemen binnen hun Vervoer op Maat in samenspraak met de exploitant ervan,” besluit Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief