Nieuws

15 juni 2021

“Ik wil extra toxicologen laten aanstellen om de situatie in kaart te brengen”

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is het duidelijk: “Uiteraard willen we vooruit met de werken van Oosterweel maar niet ten koste van de volksgezondheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verleden maar wel voor het bieden van een oplossing voor de huidige problematiek. We moeten als Vlaamse regering zorgen voor transparantie en duidelijkheid.”

Met de huidige coronacrisis in het achterhoofd is het belangrijker dan ooit om naar de huidige PFOS-situatie te kijken met een gezondheidsbril. “Hoewel Oosterweel niet de oorzaak is van de PFOS-vervuiling – ze heeft de PFOS-vervuiling blootgesteld - moeten we wel onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de mensen in de omgeving zo snel als mogelijk terug hun leven kunnen oppikken. Ik wil perspectief en oplossingen bieden”, aldus minister Peeters.

Voor minister Peeters is de volksgezondheid dan ook prioritair. “Er is dringend nood aan transparantie en duidelijkheid. Niet enkel voor de mensen in de omgeving van Zwijndrecht maar voor elke Vlaming. Van OVAM vernam ik immers dat er nog andere sites zijn waar deze problematiek zich voordoet.”

Extra toxicologen

Minister Peeters gaat de opdracht geven aan de recent aangestelde opdrachthouder om extra toxicologen aan te stellen die de situatie in kaart moeten brengen. “Uiteraard wil ik vooruit met de Oosterweelwerken maar het moet wel op een veilige manier kunnen gebeuren. Ik wil op korte termijn daar duidelijkheid over kunnen verschaffen.”

"Het bepalen van hoe het gebeurd is en wie verantwoordelijk is, is de taak van de parlementaire onderzoekscommissie waarvan ik veronderstel dat die zal aangesteld worden", sluit minister Peeters af.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief