Nieuws

29 mei 2020

Pleziervaart in Vlaanderen opnieuw toegelaten vanaf 29 mei

Sinds zaterdag 14 maart zijn heel wat maatregelen van kracht in ons land om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Die hadden ook een impact op de pleziervaart en het beoefenen van brandingsporten. Vanaf 11 mei was watersport, onder een aantal voorwaarden, reeds opnieuw mogelijk.Vanaf 29 mei zalook de pleziervaart in Vlaanderen weer mogelijk zijn mits het respecteren van een aantal voorwaarden.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters verheugt zich dat ook de recreatieve vaart weer mogelijk wordt: “Onze waterwegen hebben ook tijdens de coronaperiode hun economische functie ten volle blijven vervullen. Naast de beroepsvaart krijgt nu ook de recreatieve vaart weer ruimte op het water wat tegemoet komt aan de verzuchtingen van de sector.”

Weliswaar moet de recreatieve vaart ten allen tijde de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Volgende activiteiten blijven nog niet toegelaten:

  • Vaartochten met schipper
  • Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
  • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas, tocht Breskens - Nieuwpoort, tocht Blankenberge - Breskens)

Alle informatie vind je op www.visusris.be/maatregelen.

Met vragen kan je je wenden tot het RIS-centrum van De Vlaamse Waterweg nv: ris@vlaamsewaterweg.be; tel 0800 30 440 (gratis) of +32(0)78 055 440.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief