Nieuws

23 december 2021

POM Limburg en Port of Antwerp bezegelen samenwerking

POM Limburg en Port of Antwerp sloten vandaag een samenwerkingsovereenkomst af. Het doel is om elkaars economische troeven te versterken. Concreet zetten beide partijen hun schouders onder een duurzame verbinding tussen de haven van Antwerpen en de logistieke cluster in Limburg. Verder wordt een zogenaamde ‘digitale snelweg’ gecreëerd tussen beide regio’s.

In aanwezigheid van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters bezegelden POM Limburg en Port of Antwerp vandaag hun samenwerking met een officiële overeenkomst. 

“Geen betere plek om een logistieke samenwerking te bezegelen dan op het dek van een schip . Een plek die symbool staat voor de modal shift, ook één van de ambities van dit mooie partnerschap”, zegt minister Peeters. “Deze verbinding heeft één gemeenschappelijk doel: elkaars economische troeven versterken en logistieke bedrijven nog competitiever maken. Transport en logistiek vormen het hart en de bloedvaten van een gezonde economie. De toekomst van logistiek is meer dan ooit multimodaal, waarbij transport over de weg, het spoor en het water hand in hand gaan. Dit zal ook een positieve weerslag hebben op onze werkgelegenheid, onze klimaatdoelen en onze internationale aantrekkingskracht.”

Schelde-Maascorridor
“De centrale ligging van Limburg is één van onze grootste troeven”, zegt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. “Onze provincie ligt pal op het verbindingspunt tussen de haven enerzijds, en het industrierijke binnenland en de luchthaven van Luik anderzijds. Op die manier vormt Limburg een belangrijke corridor voor de haven van Antwerpen.” De overeenkomst werd dan ook toepasselijk ‘Schelde-Maascorridor Antwerpen-Limburg’ gedoopt.

Drie pijlers
De ambitie is om de economische troeven van beide partijen te erkennen en versterken. Drie pijlers staan centraal: informatiedeling, ontwikkeling van een duurzame verbinding en digitalisering van de logistieke keten. 

Modal shift
Port of Antwerp en POM Limburg zetten hun schouders onder de noodzakelijke modal shift van de weg naar binnenvaart en spoor. Beide partijen engageren zich om samen duurzame verbindingen te ontwikkelen tussen Antwerpen en Limburg. 

Digitale snelweg
Verder wordt ook een spreekwoordelijke ‘digitale snelweg’ gecreëerd tussen Antwerpen en Limburg, om de logistieke keten tussen de twee regio’s verder te optimaliseren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief