Nieuws

8 juni 2023

Preventieve waterbesparende maatregelen op het Albertkanaal en de Kempische kanalen

Door aanhoudende droogte is het peil van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen stelselmatig gedaald. De weersvooruitzichten voor de komende weken beloven niet veel beterschap. “We herinneren ons allemaal de droge zomer van 2022 en we willen daar alvast op anticiperen. Om watertekorten preventief te vermijden neemt De Vlaamse Waterweg nv alvast enkele waterbesparende maatregelen. De toestand is op dit ogenblik niet zorgwekkend, maar het is van belang om spaarzaam met water om te springen. Daarom volgt De Vlaamse Waterweg nv de situatie nauwgezet op en zal het ook bijsturen indien nodig”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Gezien de droogte van de voorbije weken, besliste de droogtecommissie op 8 juni om over te schakelen naar code geel (niveau 1). Onder invloed van het droge weer in de tweede helft van mei en begin juni zijn de afvoeren op de bevaarbare waterlopen immers gedaald. En in de komende periode wordt bovendien weinig tot geen neerslag verwacht. Hierdoor zullen de peilen en afvoeren allicht verder dalen.

Aangezien het Albertkanaal en de Kempense kanalen gevoed worden met Maaswater neemt De Vlaamse Waterweg nv alvast een aantal preventieve maatregelen om rekening te houden met de dalende Maasafvoer:

  • De sluiscomplexen van Olen, Ham, Hasselt en Diepenbeek op het Albertkanaal zijn uitgerust met gecombineerde waterkrachtcentrales-pompinstallaties die elektriciteit genereren in tijden van wateroverschot. Bij waterschaarste kunnen ze als pompinstallaties functioneren waardoor grote hoeveelheden water weer opwaarts gepompt worden. Zo ver zijn we nog niet maar in eerste instantie wordt de werking als waterkrachtcentrale uitgeschakeld.
  • Op de andere sluizencomplexen van het Albertkanaal (Genk en Wijnegem) is zo’n vaste gecombineerde waterkrachtcentrale-pompinstallatie nog niet geïnstalleerd. Daar werd beslist om alvast preventief mobiele pompinstallaties te plaatsen. Indien nodig, kunnen deze dan snel in gebruik genomen worden.
  • De watercaptaties voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden met de helft verminderd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief