Nieuws

11 maart 2021

Professionele chauffeurs kennen nieuwe termijnen voor nascholing vakbekwaamheid

De aangepaste termijnen, waarbinnen professionele chauffeurs hun verplichte nascholing moeten volgen, zijn bekend. De verplichte nascholing vakbekwaamheid voor rijbewijs C en D (code 95) is vorig jaar omwille van corona tijdelijk stopgezet en is op 1 december opnieuw van start gegaan. De uitsteltermijnen zijn vastgelegd in een Europese verordening die werd omgezet naar een Vlaams ministerieel besluit. 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Ik ben heel blij dat de professionele chauffeurs en hun werkgevers hier eindelijk duidelijkheid over hebben. Dit is goed nieuws voor de logistiek en de sector van het personenvervoer. Ik roep iedereen op om de opleidingen tijdig in te plannen. Zo vermijden we drukte in de erkende opleidingscentra.”

Essentieel voor professionele bestuurders

Professionele vrachtwagen- en busbestuurders hebben een bewijs van vakbekwaamheid nodig om hun job te kunnen uitoefenen: de zogenaamde code 95 op het rijbewijs. Om die code 95 te behouden, moet je om de 5 jaar 35 uren nascholing volgen bij een erkend opleidingscentrum. Vorig jaar lagen die opleidingen enige tijd stil omwille van corona, maar op 1 december 2020 werd de nascholing vakbekwaamheid voor rijbewijs C en D (code 95) opnieuw opgestart. Nu zijn dus ook de aangepaste termijnen bekend waarbinnen beroepschauffeurs die verplichte nascholing moeten volgen. Deze termijnen werden door Europa vastgelegd in een nieuwe verordening die vervolgens werd omgezet in een Vlaams ministerieel besluit.

Verlenging geldigheidsduur bewijs vakbekwaamheid

De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid wordt als volgt verlengd:

  • Met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum, als de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid verstreken is in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  • Bijkomend met 6 maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet, als de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid (verlengd met 7 maanden volgens punt 1) verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
  • Met 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum als de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

Verlenging termijnen nascholing

De termijn om nascholing te volgen wordt als volgt verlengd:

  • Met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid als uw termijn om nascholing te volgen verstreken is in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  • Bijkomend met 6 maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet, als de termijn om nascholing te volgen (verlengd met 7 maanden overeenkomstig punt 1) verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
  • Met 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid als de termijn om nascholing te volgen verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van cursussen die door de verlenging van de geldigheid meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

Meer info

De meest actuele info over de coronamaatregelen rond de nascholing vakbewaamheid voor rijbewijs C en D vind je op www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijn-nascholing-in-het-kader-van-vakbekwaamheid-code-95

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief