Nieuws

3 juli 2020

Provinciaal overleg moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings

Provinciaal overleg moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings

Afgelopen jaren kenden we veel incidenten met transmigranten op verschillende Vlaamse snelwegparkings. België blijft een populair transitland, transmigranten proberen in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit levert gevaarlijke situaties op en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij (vrachtwagen)chauffeurs. Een krachtdadig en gecoördineerd optreden van de verschillende overheden is vereist om dit probleem aan te pakken. Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) organiseren hiervoor vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Rond de aanhoudende problematiek van transmigratie op de snelwegparkings is er niet één oplossing, we moeten hiervoor samenwerken. De problemen met de transmigranten aan de snelwegparkings is een maatschappelijk gegeven. Dat kunnen we niet enkel met het Agentschap Wegen en Verkeer oplossen, we werken vandaag al samen met privébewakingsteams en implementeren infrastructurele maatregelen. Transmigratie is een federaal en lokaal probleem waar we met zijn allen aan hetzelfde koord moeten trekken. We gaan nu met de gouverneurs, de politiediensten en de verschillende lokale besturen samen zitten om te zoeken naar oplossingen.”

De kalender voor de verschillende overlegmomenten werd vastgelegd :

  • Op 1 september in Brugge voor de provincie West-Vlaanderen
  • Op 7 september in Gent voor de provincie Oost-Vlaanderen
  • Op 14 september in Antwerpen voor de provincie Antwerpen
  • Op 15 september in Hasselt voor de provincie Limburg
  • Op 21 september in Brussel voor de provincie Vlaams-Brabant

De vergaderingen werden oorspronkelijk ingepland eind maart en april van dit jaar maar corona heeft er anders over beslist.

Tijdens de vergaderingen zal onder meer een toelichting gegeven worden over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende lopende (federale) politionele acties. Het doel van het overlegmoment is om te komen tot één gemeenschappelijke aanpak voor deze problematiek, en tot een duidelijke afbakening van de taken van de verschillende betrokken partijen, lokaal, regionaal en federaal.

Op elk overleg worden alle relevante stakeholders uitgenodigd. Dit gaat over de betrokken provinciegouverneur, de burgmeesters van de steden en gemeenten waar een snelwegparking gelegen is, het afdelingshoofd van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en vertegenwoordigers van de lokale en federale politie. Na afloop van de overlegmomenten zullen de maatregelen verwerkt worden tot concrete acties door beide ministers.

MinisterBinnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem: “De strijd tegen mensensmokkel en de groepen transmigranten die aan boord van vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk willen klimmen, blijft een permanent aandachtspunt van onze veiligheidsdiensten. Zeker met de graduele afbouw van de striktere grenscontroles en de definitieve Brexit in het vooruitzicht. De hierdoor veroorzaakte overlast op snelwegparkings en het onveiligheidsgevoel in de omliggende woonwijken vragen een daadkrachtige, gezamenlijke aanpak van alle bestuursniveaus. Hiertoe worden provinciale overlegvergaderingen gehouden die zowel een aanpak op maat als een aanpak voor heel Vlaanderen mogelijk maken. De bijdragen van gemeenten, provincies, gewest en het federale niveau zijn hierbij nodig, elk vanuit zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief