Nieuws

16 november 2020

Q&A corona steunmaatregelen deelmobiliteit

Wat is het doel van de maatregel?

Spelers in de deelmobiliteit die kampen met hoge vaste en dus onvermijdbare kosten om hierin tussen te komen. Het zijn immers deze kosten die zorgen voor het grootste risico op het verder blijven bestaan.

Dit principe werd ook gehanteerd voor de autocarsector.

Wat wordt aanzien als deelmobiliteit?

Deelauto- en deelfietsbedrijven bieden een dienst aan op basis van lidmaatschap die beschikbaar is voor autobestuurders/fietsers in een gemeenschap. Er is geen aparte schriftelijke overeenkomst vereist, telkens wanneer een lid een voertuig reserveert en gebruikt. Alle organisaties voor auto/fietsdelen bieden de leden toegang tot een verspreid netwerk van gedeelde voertuigen en dit 24 uur op 24, 7 dagen per week, op onbemande zelfbedieningslocaties.

De aangeboden deelauto’s en deelfietsen moeten beheerd worden door het bedrijf. Bedrijven die een platform aanbieden voor het delen van auto’s of fietsen die eigendom zijn van andere privépersonen of bedrijven komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Kan de autoverhuursector aanspraak maken op de maatregel?

Nee, deze kan geen aanspraak maken op de maatregel omdat dit ook geen deelmobiliteit is zoals ondermeer voorzien in Basisbereikbaarheid. Ze vallen ook buiten de aangehaalde definitie.

Wat als het deelbedrijf gebruik maakt van leasingwagens?

Deze wagens komen in aanmerking. Leasing is een financieringsmethode waarbij het risico van de kosten bij de afnemer zit.

Wat als het deelbedrijf geen eigenaar is van de voertuigen maar louter als platform fungeert om voertuigen van anderen aan te bieden?

Dan komen deze voertuigen niet in aanmerking. De vaste kosten verbonden aan de voertuigen zijn ten laste van de aanbieder gerelateerd aan het gebruik. Hoe lager het gebruik hoe minder men moet delen in de vaste kosten. Hierdoor wordt de vaste kost een variabele kost.

De maatregel is juist in het leven geroepen om de vaste kost te verzachten.

Waarom komen bedrijven in handen van een overheid niet in aanmerking?

Het is niet het opzet van de coronamaatregelen dat de éne overheid de andere gaat financiering om de impact van Corona op te vangen. Het al dan niet verkrijgen van subsidies op basis van contractuele afspraken tussen een aanbieder en de overheid behoort tot de bedrijfsvoering. De overheid kan ondersteuningsmaatregelen niet gaan aangrijpen om te interfereren in de bedrijfsvoering, dit is de autonomie van elke onderneming.

Is het oneerlijk al deze types uit te sluiten?

Al de sectoren die getroffen zijn door Corona kunnen gebruik maken van de algemene maatregelen getroffen door de Vlaamse en de federale overheid.

Het aantal sectoren dat een specifieke regeling krijgt is beperkt waardoor er dus keuzes gemaakt moeten worden rekening houdend dat met de beperktheid van de middelen, 460.000 euro, er vooral moet gefocust worden op een klein segment.

De scope te ver uitbreiden gaat er enkel voor zorgen dat velen weinig krijgen waardoor wat er verkregen wordt geen verschil uitmaakt in het al dan niet financieel overleven.

Maakt het verschil of je een vzw, bvba of NV bent?

Dit maakt geen verschil, de rechtsvorm speelt geen rol.

Ook een vzw kan winst maken of kan achterliggend een vennootschap hebben waarnaar de winsten naar toe gaan.

Het beoordelen van de wijze van bedrijfsvoering komt niet toe aan de overheid.

Wat is het bedrag dat ik kan krijgen?

Per voertuig wordt, in de mate dat het voorziene subsidiebudget dit toelaat, volgend maximum subsidiebedrag toegekend:

 • Deelauto aangedreven door:
  • Benzine of diesel: 600 €/voertuig
  • Hybride en aardgas: 900 €/voertuig
  • 100% elektrisch en waterstof: 1200 €/voertuig
 • Deelfiets:
  • Gewone fiets: 30 €/fiets
  • Electrische fiets: 90 €/fiets

Opgelet: Indien het totaal van de aanvragen het beschikbare budget overstijgt wordt het bedrag voor elk aangevraagd voertuig pro rata verlaagd.

Hoe komt men aan deze bedragen?

De sector zelf heeft geen overkoepelende organisatie die hun vertegenwoordigt, het is ook nog een jonge sector.

Daarom dat de administratie met meerdere spelers contact heeft genomen om te detecteren wat de vaste kosten zijn en hoe hoog. De bedragen zijn gebaseerd op deze inzameling en daarvan de gemiddelden voor de periode van de eerste lockdown van 12/03/2020 tot en met 07/06/2020.

Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen een verbrandingsmotor, een hybride en emissieloos?

Naast het feit dat de investeringskost voor een dergelijk voertuig hoger ligt werd er ook in de regering afgesproken daar waar kan men moet stimuleren in verdere vergroening.

Waar moet men zijn dossier indienen?

Het dossier moet ingediend worden bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op het emailadres: coronasteun-ta@mow.vlaanderen.be

Wat moet het dossier bevatten?

Wat als ik nog ergens anders ondersteuning krijg?

De Europese regeling rond De-minimis blijft van kracht.

Een onderneming mag volgens de EU-verordening in de voorbije drie jaar (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) niet meer dan € 200.000 aan steun ontvangen hebben.

Indien er wordt vastgesteld dat je als onderneming meer dan € 200.000 (€ 100.000) de-minimissteun hebt ontvangen, dan moet de laatste steun die de drempel doet springen terugbetaald worden.

Meer info over de-minimis vind je op www.vlaio.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief