Nieuws

2 september 2021

Reactie minister Peeters op slechte staat brug E313 Ranst

“Nogmaals bewijs van grote onderhoudsachterstand van Vlaamse bruggen”

Al in juli van dit jaar maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bekend dat ze de historische onderhoudsachterstand van onder andere bruggen, tunnels en keermuren (samen kunstwerken genoemd) gaat aanpakken. De gebeurtenissen vandaag aan de brug op de E313, die zich in categorie 4 (slechte staat) bevindt, is voor de minister het bewijs dat haar plan van aanpak broodnodig is. Om de achterstand efficiënt weg te werken werkt minister Peeters met een plan van aanpak 2020-2030 waarvoor deze legislatuur een bedrag van 1,6 miljard euro wordt uitgetrokken om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering. Van die 1,6 miljard euro gaat tussen 2020 en 2023 maar liefst 770 miljoen euro naar de aanpak van tal van bruggen. “Daarin zit onder meer het herstellen van alle bruggen uit categorie 5 (de slechtste staat) voor een bedrag van 236 miljoen euro, het herstellen van een deel van categorie 4 en een beperkt aantal van categorie 1, 2 en 3”, aldus minister Peeters. “Wat betreft de kunstwerken van categorie 4 zijn er voor meer dan 50 kunstwerken budgetten voorzien waaronder ook voor de brug in Ranst.”

Wat de brug in Ranst betreft, mag het verkeer intussen terug onder de brug rijden en is de snelweg is opnieuw open. 

“Er zijn geen brokstukken op de weg of op wagens gevallen”, zegt minister Peeters. “Verder onderzoek zal nu uitmaken of er inderdaad een veiligheidsrisico was of niet en een bijkomende inspectie zal duidelijk maken wanneer het verkeer terug over de brug mag. Voor de vervanging van deze brug was sowieso al een bedrag van 3,5 miljoen euro voorzien op het investeringsprogramma 2021.”

Onderhoudsachterstand

Vlaanderen telt 2777 kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) waarvan het gros dateert van de jaren 60 en 70. “Zoals aangegeven in het Regeerakkoord wordt de Vlaamse Regering geconfronteerd met significante investeringsnoden in mobiliteitsinfrastructuur”, aldus minister Peeters. Daar is de brug over de E313 in Ranst het zoveelste spijtige bewijs van. “Omdat voor mij die veiligheid absoluut primeert doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen”, zegt minister Peeters. “Ik voorzie daarvoor deze legislatuur maar liefst 1,6 miljard euro.”

Staat van de kunstwerken Alle Vlaamse kunstwerken, ook wel assets genoemd, worden periodiek gecontroleerd en geïnspecteerd. Op basis van die inspecties worden onder meer de bruggen ingedeeld in verschillende categorieën naargelang hun huidige toestand, die varieert van 1 (goed) tot 5 (zeer slecht). Op dit moment bevinden zich 900 kunstwerken in categorie 1 (goed), 1.134 in categorie 2 (aanvaardbaar), 447 in categorie 3 (matig), 205 in categorie 4 (slecht) en 48 in categorie 5 (zeer slecht).

Van die 48 werden er 41 op de zogenaamde ‘lijst prioritaire kunstwerken’ (LPK) opgenomen. De brug in Ranst bevindt zich in categorie 4.

Overzicht investeringen 2020-2024 Om de historische onderhoudsachterstand weg te werken, dringen investeringen zich al jaren op. Alles bij elkaar geteld, voorziet minister Lydia Peeters deze legislatuur 1,6 miljard euro in asset management.


Nog een versnelling hoger: 556 miljoen euro Om echt het verschil te maken, gaat minister Peeters, naast de 770 miljoen euro voor de bruggen, ook nog eens 556 miljoen euro investeren in de renovatie en modernisering van de kunstwerken via een PPS-constructie. Dat werd op 16 juli goedgekeurd door de Vlaamse regering. In die 556 miljoen euro valt de renovatie van een cluster van 41 bruggen waarvan de meeste in toestand 4 en een beperkt aantal in toestand 3 en 2. Dit vertegenwoordigt een bouwkost geraamd op 300 miljoen euro. Ook de drie sluizen van de Bovenschelde (Asper, Kerkhove, Oudenaarde) en 27 beweegbare kunstwerken op Vlaamse Waterwegen (bruggen en sluizen) worden gerenoveerd. 

“We hebben de ambitie om tegen 2032 alle beweegbare kunstwerken op onze waterwegen vanop afstand te bedienen. Dat vraagt de nodige renovatie en modernisering. Het zal ervoor zorgen dat de binnenvaart attractiever wordt voor bedrijven”, zegt minister Lydia Peeters.

Lopende PPS-projecten Daarnaast zullen ook herstellingswerken opgenomen worden binnen de bestaande PPS-projecten. Zo pakken we 21 kunstwerken categorie 4 waaronder 3 bruggen van het Albertkanaal, 6 bruggen bij de herinrichting van de R0 en 1 brug bij de herinrichting van de R4.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden. Bijna 1 op de 5 kunstwerken heeft het einde van haar economische levensduur bereikt of zelfs overschreden en voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Met een investering van 1,6 miljard euro tussen 2020-2023 geef ik niet alleen een boost aan onze economie maar voorzie ik veilige infrastructuur. Maar ik kijk met een plan van aanpak tot 2030 ook verder dan deze legislatuur en wil het tij doen keren.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief