Nieuws

2 oktober 2020

Relanceplan: 885 miljoen voor Mobiliteit en Openbare Werken

Tijdens de septemberverklaring werd het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ van de Vlaamse Regering voorgesteld. Lydia Peeters heeft dit relanceplan vertaald in 4 werven voor Mobiliteit en Openbare Werken waarvoor een bedrag van 885 miljoen euro wordt uitgetrokken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De coronacrisis heeft heel wat uitdagingen blootgelegd maar heeft ons ook mobiliteitskansen opgeleverd die we moeten benutten. We zullen daarom 885 miljoen euro verdelen over 4 grote werven: Verkeersveiligheid, Fiets, Duurzaamheid en Hervormingen. Dit betekent voor de eerste 3 werven elke een budget van bijna 300 miljoen euro.”

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is voor minister Peeters een absolute topprioriteit: “We gebruiken extra middelen uit het relancefonds om ons investeringsbudget inzake verkeersveiligheid te vergroten. Zo gaan we onder meer inzake gevaarlijke punten een extra injectie doen van 50 miljoen euro. Verkeerslichtgeregelde kruispunten maken we conflictvrij. Hiervoor wordt een extra budget van 20 miljoen euro uitgetrokken. Naar analogie van het verkeersveilig maken van schoolomgevingen (waarvoor reeds 4,47 miljoen euro aan subsidies toegekend werd), zorgen we voor een focus op schoolroutes, waarvoor we 30 miljoen euro voorzien te verdelen over gewestwegen en gemeentewegen.”

Afgelopen maanden was er ook veel te doen over de slechte staat van bruggen en andere kunstwerken (2777 kunstwerken) in het beheer van de Vlaamse overheid. Ook hier zal de minister 200 miljoen euro voor uittrekken in 2021. Daarnaast zet Lydia Peeters ook nog in op extra trajectcontroles in samenspraak met lokale besturen, extra verlichting langs fiets- en jaagpaden en de beveiliging van snelwegparkings.

Fietsinfrastructuur: 335 miljoen euro in 2021

Tijdens de coronacrisis heeft de fiets aan populariteit gewonnen en dat is een boost die Vlaams minister Lydia Peeters verder wil stimuleren. Het fietsrapport voor fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is slecht. Er moet ingezet worden op voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden en dit vraagt investeringen. Vanuit het relanceplan worden extra investeringen in fietsinfrastructuur mogelijk zodat zowel in 2021 als in 2022 de fietsinvesteringen worden opgetrokken tot 335 miljoen euro per jaar.

Vlaams minister Lydia Peeters: “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen. Door samen te werken kunnen we snel zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. We wachten niet tot 2024 maar zorgen nu al jaarlijks voor een bedrag van ruim 330 miljoen euro per jaar.”

Grote investeringen door relanceplan voor duurzaamheid

Binnen de ‘werf duurzaamheid’ zullen we volop inzetten op de vergroening van de vloot van VVM De Lijn. Hiervoor wordt 93 miljoen euro extra voorzien. Daarnaast zal ingezet worden op laadinfrastructuur (30 miljoen euro) en ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen (90 miljoen euro). Inzake goederenvervoer kiezen we volop voor het water. De bruggen over het Albertkanaal worden versneld verhoogd (96 miljoen euro). We stimuleren en faciliteren het transport over het water door het aanleggen van extra kaaimuren (20 miljoen euro). We zorgen dat de binnenvaart ten alle tijden mogelijk blijft ook bij droogte en investeren daarom in heel wat extra pompen, zoals voorzien in de Blue-deal (35 miljoen euro).

Hervormingen

Vlaams minister Lydia Peeters: “Met onze reguliere investeringsmiddelen (ongeveer 2 miljard euro) en de extra middelen uit het relanceplan (885 miljoen euro) zorgen we ervoor dat de orderboekjes inzake de bouwsector gevuld blijven en dit is positief voor de welvaart. Voor 2021 betekent dit een investering van 2,6 miljard in infrastructuur. We hebben heel wat extra middelen maar investeringsprojecten duren vaak te lang. We moeten hier een versnelling hoger schakelen en met een kritische blik zowel vergunning- als administratieve processen durven te bekijken. Dit betekent schrapsessies inzake verouderde regelgeving, aanbestedingsprocedures versnellen, doorlooptijden van investeringsprojecten verkorten, kortom een realisatiegerichte aanpak binnen onze administratie.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief