Nieuws

22 februari 2021

Samen op de bres voor veilige schoolroutes!

In heel Vlaanderen werden 801 knelpunten op schoolroutes op gewestwegen in kaart gebracht

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil iedereen op de fiets, zeker wat betreft het woon-schoolverkeer. Maar dat moet uiteraard in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf. Iedereen moet zijn kinderen met een gerust hart met de fiets naar school kunnen sturen. Daarom zetten we volop in op veilige fietsinfrastructuur maar ook op veilige schoolroutes.

Om schoolroutes te verbeter en te zorgen voor meer veiligheid wil Lydia Peeters inzetten op twee sporen: Voor schoolroutes op gewestwegen werden lokale besturen gevraagd knelpunten in kaart te brengen. Voor schoolroutes op gemeentewegen kunnen lokale besturen subsidies krijgen om ingrepen te doen ten behoeve van meer verkeersveiligheid. Doel is dat straks alle fietsroutes zo veilig mogelijk zijn ingericht. In totaal trok minister Peeters hiervoor 30 miljoen euro uit om deze schoolroutes veiliger te maken.

Minister Peeters heeft lokale besturen eind december 2020 opgeroepen om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op de gewestwegen in kaart te brengen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Ik ben zeer tevreden dat heel wat lokale besturen hun schoolroutes en de knelpunten in kaart brachten. In totaal hebben 179 gemeenten niet minder dan 801 knelpunten op de gewestwegen in kaart gebracht. Daar gaan we onmiddellijk mee aan de slag; We vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer om de gevraagde maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren. Uiteraard staat onze deur ook open om andere problemen en knelpunten aan te pakken. Op die manier werken we samen aan meer verkeersveiligheid en krijgen we nog meer mensen op de fiets.”

Met deze aanpak wil Lydia Peeters ook de samenwerking tussen lokale besturen en de Vlaamse overheid verbeteren en zorgen voor een versnelde aanpak van tal van mobiliteits- en verkeersveiligheidsproblemen. Recent organiseerde Peeters provinciale rondes van verkeersveiligheidstafels met lokale besturen en lokale politie.

“Op de verkeersveiligheidstafels hebben we heel wat suggesties maar ook bekommernissen gehoord. Vooral de doorlooptijden van zelfs kleine infrastructurele ingrepen blijven een probleem”, zegt Lydia Peeters “Het gaat niet op dat men voor elk dossier een aparte Provinciale Verkeersveiligheids commissie (PCV) of overlegvergadering moet bijeenroepen als men met eenvoudige maatregelen al het een en ander kan aanpassen. Bovendien kennen lokale besturen hun eigen terrein het best en weten zij als geen ander welke maatregelen bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Die knowhow moeten we zeker gebruiken.”

En dat er werk aan de winkel is blijkt uit de cijfers. Hieronder vindt u een overzichten van ingediende dossiers per provincie en tevens een lijst van de meest gevraagde maatregelen.

De meest voorkomende gevraagde maatregelen:

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief