Nieuws

20 januari 2022

Samenwerken voor een afvalvrije Maas

Op donderdag 20 januari 2022 namen ruim 100 deelnemers uit Nederland, Duitsland en België deel aan de eindconferentie van het Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams. Van waterbeheerders, zoals de De Vlaamse Waterweg nv, tot kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, samen willen ze plasticvervuiling een halt toeroepen.

Iedereen is zich ervan bewust dat plasticvervuiling in rivieren en kanalen een groot probleem is. Drijvend zwerfvuil is een mondiaal probleem met een enorme impact op tal van vlakken. Plasticvervuiling in de waterwegen vraagt om een duurzame en grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen of in de rivier en haar uiterwaarden neerslaan.

Samenwerken aan het aanpakken van afval in de Maas.

Het Interreg V-A project LIVES richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plastic afval in de Maas en haar zijrivieren in het Maas stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Die Euregionale werkgroep - bestaande uit Vlaamse, Nederlandse en Duitse overheden en waterschappen - drong afgelopen 3 jaar de hoeveelheid plastic in de Maas terug. Naast grootschalige opruimacties, brachten onderzoekers het afval op de oevers in kaart en werden 21 afvalvangers geplaatst in de zijstromen De partners - waaronder de de Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij blikken terug op een succesvolle samenwerking..

Samen met de Nederlandse en Duitse collega’s werkten we binnen het project LIVES 'Litter Free Rivers and Streams' aan een zwerfafvalvrije Maas. Zo willen we een einde maken aan het plastic dat via onze rivieren en kanalen naar de zee wordt afgevoerd. Want plasticafval schaadt niet alleen ons milieu maar vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dit grensoverschrijdend probleem kunnen we alleen oplossen door de handen in elkaar te slaan in de Euregio Maas-Rijn. Want water kent geen grenzen.”

Clean Meuse Joint Statement

Dankzij het LIVES-project is de bewustwording voor

de zwerfvuilproblematiek ongetwijfeld vergroot. Binnen de organisaties wordt er  know how gedeeld en gezocht naar oplossingen. Daarnaast is een breed internationaal netwerk uitgebouwd, en wordt de samenwerking tussen de partners ook de komende jaren verder gezet. Daarom ondertekenden 13 partners op donderdag 20 januari 2022 een joint statement voor een Schone Maas. Samen willen ze plasticvervuiling een halt toeroepen.

Want het onderzoek van LIVES maakt duidelijk hoe acuut het probleem is. Zo blijkt ons stukje Maas de meest met plastic vervuilde rivier van België en Nederland. Vorig jaar werden er maar liefst 1.385 stuks afval per 100 meter oever gevonden. 91 procent daarvan bestond uit plastic, voornamelijk folies, verpakkingen en flessen. Ter vergelijking, het Nederlands-Limburgse gemiddelde bedroeg 409 stuks per 100 meter.

Opruimacties

Door de samenwerking via LIVES, wordt er ook over de grenzen heen opgeruimd op de Maas Clean Up Days. Tienduizenden vrijwilligers verzamelden afgelopen 2jaar al meer dan 260 ton afval op de Maasoevers. Dit jaar organiseert de Vlaamse Waterweg nv de gezamenlijke opruimactie.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief