Nieuws

24 januari 2020

Snelheidsverlaging Brusselse ring komt er nog in 2020

In de Commissie Mobiliteit heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gereageerd op een vraag om uitleg omtrent de snelheidsverlaging op de Brusselse ring. De snelheidsverlaging op het Vlaams gedeelte van de R0 van 120 km/u naar 100 km/u zal in 2020 nog worden doorgevoerd. Deze verlaging is één van de 350 maatregelen in het Vlaamse Klimaat- en Energieplan dat de Vlaamse regering eind 2019 heeft goedgekeurd.

"De snelheidsverlaging moet leiden tot een vermindering van het fijnstof en een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast is uit een recente studie gebleken dat een verlaging tot 100 km/u de optimale snelheidsreductie is voor een betere doorstroming op de weg en voor meer verkeersveiligheid.", zegt Lydia Peeters.

Het klimaatplan legt een reductie van de snelheid tot 100 km/u op, daar waar nu al snelheidsregimes van 100 km/u zijn of lager verandert er uiteraard niets. "Mijn kabinet zorgt voor het ministerieel besluit en de administratie zal zorgen voor nieuwe verkeersborden en duidelijke signalisatie. Daarnaast zal ik ook overleggen mijn collega in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest" aldus Vlaams minister Lydia Peeters.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief