Nieuws

7 december 2023

Snelwegparkings worden uitgerust met laadinfrastructuur voor vrachtwagens

Vlaams minister Lydia Peeters wil inzetten op zero-emissievrachtvervoer en voorziet via verschillende sporen de nodige ondersteuning om deze transitie in goede banen te leiden. In het kader van deze duurzame transitie kondigde de minister in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement aan dat 5 snelwegparkings in 2024 nog uitgerust worden met laadinfrastructuur voor vrachtwagens. Ook voor 2025 zitten nog een aantal projecten in de pijplijn. “Voor alle nieuwe concessies voor snelwegparkings van AWV zal er in de toekomst ook steeds een verplichting worden opgenomen om laadinfrastructuur voor vrachtwagens te voorzien. Daarnaast is er een aanbesteding lopende voor de opmaak van een strategie voor de vergroening van het vrachtvervoer”, zegt minister Peeters.

In het kader van de klimaatuitdagingen en het reduceren van de CO2-uitstoot wil Vlaams minister Peeters inzetten op het verschuiven en verschonen van voertuigkilometers bij zowel personen- als goederenvervoer. Voor dat laatste is er een verschuiving naar het water en het spoor nodig maar moeten de kilometers ook vergroenen door de omslag naar zero-emissievoertuigen.

“De uitdagingen om ons goederenvervoer te verduurzamen zijn groot en zeker wat betreft het vervoer over de weg. Om de transitie in goede banen te leiden, heb ik binnen VIAVIA (Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak) een Top Team Zero-emissievrachtvervoer opgericht. Dat is een multidisciplinair team met het VIL als coördinator. Zij zullen zich o.a. focussen op zero-emissiegoederenvervoer over de weg, duurzame stadslogistiek en multimodale corridors”, aldus minister Peeters.

Samen met de VIAVIA-taskforce “zero-emissiegoederenvervoer over de weg” en de sector wordt momenteel gekeken op welke manier ondersteuning kan gegeven worden via o.a. projectoproepen. Zo lanceerde de minister begin 2023 de projectoproep voor laadinfrastructuur voor zwaar vervoer, die 7169 laadequivalenten (CPE) opleverde. Maar evenzeer worden er pilootprojecten uitgewerkt voor vb. Clean Energy Hubs als bijkomende laadlocaties op strategische plaatsen.

In dat kader is er bovendien een aanbesteding geweest voor de opmaak van een langetermijnstrategie voor de vergroening van vrachtvervoer. De nadruk zal liggen op de toename van elektrische bestel- en vrachtwagens maar ook andere technologieën zullen aan bod komen. Eén van de doelstellingen van de studie is het in kaart brengen van de laadlocaties en laadnoden van het bestel- en vrachtwagenpark. Er zijn 5 kandidaten om de studie uit te voeren. Deze zal op korte termijn gegund worden vervolgens 10 maanden lopen.

Laadpalen voor vrachtwagens op snelwegparkings

De minister gaf in de commissie ook mee dat er 5 snelwegparkings (Peutie (beide richtingen), Postel (beide richtingen) en Walshoutem (richting Brussel)) in 2024 worden uitgerust met laadinfrastructuur voor vrachtwagens en er ook voor 2025 al een aantal projecten in de pijplijn zitten. Daarnaast zullen alle toekomstige concessieovereenkomsten van AWV een vereiste aan de concessiehouders opleggen om laadinfrastructuur voor vrachtwagens te voorzien.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief