Nieuws

18 januari 2019

Spijbelen voor het klimaat - Jongeren houden brainstormsessie met Vlaams minister Lydia Peeters

Belga | Een delegatie jongeren van Youth for Climate heeft donderdag, na de succesvolle tweede editie van "Spijbelen voor het klimaat", een uitgebreide brainstormsessie gehouden met Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) over het huidige en toekomstige klimaatbeleid. Samen zochten de jongeren en de minister en haar kabinetsmedewerkers naar oplossingen op korte en lange termijn.

Na het signaal dat 12.5000 klimaatspijbelaars donderdag hebben gegeven, is het wel duidelijk dat het klimaatbeleid een prioriteit is voor de jeugd. "We merken dat er grote vraag is naar samenwerking tussen zowel politici, wetenschappers, burgers en industrie. Tijdens de brainstorm hebben we samen gezocht naar oplossingen. We zien dat er vooral een bewustmaking moet komen dat ecologie en econom ie moeten samengaan", zegt Wars Winters, 17 jaar, en activist bij Youth for Climate.

"Een duurzaamheidsindex vind ik zeer nuttig. Er moet als het ware een financiële impuls zijn om duurzaam te consumeren, want momenteel is het een zaak van opoffering. Het moet een evidentie zijn om voor duurzaam te kiezen, want ecologisch is logisch", verduidelijkt Wars.

Met het engagement van de jeugd wil het kabinet van minister Lydia Peeters aan de slag. De jongeren mogen in de toekomst een nieuwe uitnodiging verwachten om samen te zitten over het klimaat. En mogelijk sluiten dan ook bedrijven en wetenschappers aan.

"Chapeau voor wat zij hier allemaal aan kennis en inhoud hebben bijgebracht. We zijn er allemaal een stuk wijzer van geworden", stelt Vlaams minister Peeters.

De jongeren gingen dieper in op sensibilisering, inclusie binnen de maatschappij en ook het huidige crisismanagement dat gevoerd moet worden. Hun voorstellen en oplossingen waren uitgebreid. Van beter openbaar vervoer en deelsystemen tot het versterken van onderzoek en ontwikkeling tot hernieuwbare energie. Alles werd onder de loep genomen.

"Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf en dat weet iedereen. Het is zo verrassend wat die jongeren vandaag op de been brengen. Het leeft en het engagement dat zij tonen, daar moet wij ook respect voor tonen. Ik denk dat het politieke draagvlak er is, over alle partijgrenzen heen. We beseffen dat klimaat een topprioriteit moet zijn", aldus Peeters.

De jongeren van Youth for Climate voelen dat hun acties resultaat bieden en weerklank krijgen. Ze hopen dat het thema klimaatbeleid niet van de agenda verdwijnt en ze hopen dat ook andere partijen hen nog uitnodigen om samen te zitten over de toekomst van het klimaat.

"Ze zeggen dat ze er iets uit geleerd hebben, dus we hopen dat het nu echt zo is. Elke politicus of politica moet bezig zijn met de volgende generatie. Het is tijdens hun mandaat hun taak om van de wereld een betere plaats te maken", besluit de 17-jarige Lars.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief